Ders Adı Sosyal Sorumluluk Projeleri
Ders Kodu IKY-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.SABRİYE AKITICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Öğrenci sosyal bir varlık olarak, toplumsal sorunlara karşı duyarlılık kazanır.Çözümler üretebilir. 2) Sosyal sorumluluk projesi hazırlayıp,uygulama becerisi elde eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal sorumluluğun önemini öğrenci bilincine yerleştirme.Proje nasıl hazırlanır? Metodlarını gösterme ve uygulatma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Şirket faaliyetlerinin toplum ve çevre bağlamında sürdürülebilir olduğunu ortaya koymak ve vurgulamak.
Dersin Amacı Şirket faaliyetlerinin toplum ve çevre bağlamında bütünleşik olduğunun ortaya koyulması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal sorumluluk projesi nedir? Anlam ve önemi
2 Proje hazırlama safhaları ve uygulanışı
3 Proje hazırlama
4 Proje hazırlama
5 Proje hazırlama
6 sosyal sorumluluk projeleri yapan kurum ve kişilerin konuşmacı olarak davet edilmesi
7 sosyal sorumluluk projeleri yapan kurum ve kişilerin konuşmacı olarak davet edilmesi
8 sosyal sorumluluk projeleri yapan kurum ve kişilerin konuşmacı olarak davet edilmesi
9 Proje hazırlama
10 Öğrencilerin hazırladıkları projelerin dosya şeklinde sunulması
11 Projelerin sunumu/Çalıştay
12 Projelerin sunumu/Çalıştay
13 Projelerin sunumu/Çalıştay
14 Projelerin sunumu/Çalıştay
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ebru Özgen,"Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri",Mavi Ağaç Yayınları,İstanbul, 2006. M.Nejat Özipek,"Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk",Tablet Kitabevi,Konya,2006.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)