Ders Adı Pazarlama İletişimi
Ders Kodu IKY-232
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Muhammet Husrev FETEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Pazarlama elemanlarının iletişim unsuru olarak nasıl kullanılacağını öğrenmek,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pazarlama iletişimi kavramı, bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı ve pazarlama elemanlarının birer iletişim unsuru olarak nasıl kullanıldığı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Pazarlama iletişim elemanlarından olan reklamcılık hakkında bilgi sahibi olmak, Pazarlama iletişim elemanlarından halkla ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak, Pazarlama iletişim elemanlarında kişisel satış, ürün, fiyat ve dağıtım hakkında bilgi sahibi olmak, Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı hakkında bilgi sahibi olmak,
Dersin Amacı Pazarlama iletişim elemanları hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Pazarlama İletişimi, İletişim Karması ve iletişim Planı Genel Çerçeve
2 Pazarlama İletişimi Nasıl Gerçekleşir
3 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
4 Pazarlama İletişimi ve Marka, Marka Stratejileri
5 Pazarlama İletişimin amaçları nelerdir?
6 İletişim Bütçesi ve Bütçe Metotları
7 Medya Planlaması, Reklâm ve Reklâm Araştırmaları
8 Ara sınav
9 Kişisel Satış
10 Halkla İlişkiler
11 Satış Promosyon
12 Sponsorluk
13 Doğrudan Pazarlama
14 İnternet ile iletişim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)