Ders Adı Toplam Kalite Yönetimi
Ders Kodu IKY-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.SABRİYE AKITICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Toplam kalite yönetimi felsefesini anlama Toplam kalite yönetimi araç ve tekniklerini bilme ve bunları kullanabilme Kalite standartlarını bilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplam kalite yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kalite bilinci oluşturma
Dersin Amacı Toplam kalite yönetimi ilke ve tekniklerinin anlaşılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kalite kavramı, kavramın tarihsel süreçte evrilerek toplam kalite yönetimi anlayışının ortaya çıkması ve toplam kalite anlayışının ortaya çıkmasının nedenleri
2 Klasik yönetim anlayışı ve toplam kalite yönetiminin karşılaştırılması
3 Toplam kalite yönetimine ilişkin temel kavramlar, bu kavramların toplam kalite yönetimi içerisindeki yeri ve önemi
4 Toplam kalite yönetimi unsurları ve bu unsurların toplam kalite yönetimi açısından önemi
5 PUKO (Deming) döngüsü, ilkeleri
6 Kalite çemberleri, örgütlenişi, işleyişi, faydaları
7 Kıyaslama, amaçları, aşamaları, çeşitleri, faydaları
8 Toplam kalite yönetiminde kullanılan sorun çözme teknikleri
9 Tam zamanında üretim
10 Kalite maliyetleri ve kalite maliyet sistemi
11 Toplam kalite yönetimi Türkiye uygulaması, ISO 9000 standartları
12 Türkiye ve dünyada toplam kalite yönetimi uygulamaları karşılaştırılması
13 Vaka analizi
14 Vaka analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 5 5
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Öztürk, A. (2009). Kalite Yönetimi ve Planlaması Tekin, M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi Kıngır, S. (2006). Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Halis, M. (2008). Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)