Ders Adı İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikâyetler
Ders Kodu IKY-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler çalışma hayatında yaşanabilecek sorunlara karşı önlem alabilecek ve çözümler üretebilecek bir duruma gelecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal benlik kavramı, sosyal yargı, tutumlar, davranışlar, sosyal karşılaştırmalar, sevgi ve bağlanma, uyum, ikna, grup etkisi, önyargı ve kaynakları, saldırganlık, çatışma ve barış gibi konular ele alınarak, sosyal etki ve etkileşimin bilimsel olarak incelenmesine ağırlık verilmektedir. Böylece, insanların birbirleri hakkında düşünme ve ilişki kurma biçimleri detaylıca incelenmektedir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri bireylerin iş ortamlarında yaşayabileceği sorunlara karşı çözüm bulma yolları hedeflenmektedir
Dersin Amacı Bu ders çalışma hayatında grupların davranışlarını ve çatışmalarını ile bunların çözüm yollarını incelemeyi amaçlamaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal Benlik
2 Sosyal yargı
3 Tutum ve davranışlar
4 Sosyal karşılaştırmalar
5 Uyum, ikna, önyargı, sevgi ve bağlanma kavramları
6 Sosyal çatışmalar ve saldırganlık
7 İşletmelerde kültürel farklılıklar ve sonuçları
8 Cemiyet ve cemaat yapısının işletmelere etkisi
9 İşletmelerde motivasyon kavramının önemi
10 Grup çalışması ve grup dinamikleri
11 İşletmelerde iletişim ve süreçleri
12 Bireysel karar verme süreci
13 İşletmelerde psikolojik sorun ve şikâyetlerin neden ve sonuçları
14 İş Mücadelelerinin (Grev ve Lokavtların) Psikolojik ve Sosyal Psikolojik Boyutları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 2
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 3
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 3
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 2
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 2
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 3
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 2
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Makaleler Ve Ders Notları
Diğer Kaynaklar EREN,Erol,Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi,Beta Yayınevi, 2004. BOZKURT, İlhan, İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktölerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine YÖnelik Bir Alan Araştırması, Doğuş Üniversitesi Dergisi,sayı:9,2008. AKGEYİK,Tekin, İş Yerinde Psikolojik Taciz Olgusu : Niteliği,Yaygınlığı ve Mücadele Stratejileri,http://www.iudergi.com/index.php/sosyalsiyaset/article/viewFile/84/80.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)