Ders Adı Hizmet Pazarlaması
Ders Kodu IKY-228
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.SABRİYE AKITICI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, hizmet pazarlaması kavramının tanımı ile hizmet pazarlaması faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve hizmet pazarlama sürecinin elemanları olan hizmet pazarlama karmasının anlatılması ve hizmet işletmelerinde müşteri şikayetleri ve müşteri tutma yollarının ele alınmasıdır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Hizmet pazarlamasıyla ilgili temel kavramların öğrencilere anlatılmasıdır. Hizmet pazarlama karması elemanları, hizmet işletmelerin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapılması gerektiğinin açıklanmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Hizmet pazarlamasının temelini teşkil eden kavram ve olguların içselleştirilebilmesi
2 2) Tüketici davranışlarını anlayabilme, yorumlayabilme ve pazarlama programlarının şekillendirilmesinde kullanabilme
3 3) Hizmet pazarlama bileşenlerinin pazarlama süreci içindeki yerleri ve etkileşimlerinin analiz edilebilmesi
4 4) Hizmet işletmelerinin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapması gerektiğinin örnek olaylarla pekiştirilmesi
Hafta Konular  
1 Hizmet Kavramı, özellikleri
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
2 Hizmet sektörünün günümüzdeki önemi. Hizmet sektörünün büyüme nedenleri. Türkiye de hizmet sektörünün durumu.
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
3 Hizmetlerin sınıflandırılması, Hizmet çevresi.
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
4 Ürün, Bir ürün olarak hizmet, Hizmetlerde ürün karma stratejileri
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
5 Dağıtım, Hizmet işletmeleri için dağıtım kanalı seçenekleri
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
6 Fiyatlama, Hizmetler için fiyatlama yaklaşımları
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
7 Tutundurma, reklam, satış tutundurma
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
8 Halkla ilişkiler, Kişisel satış, Doğrudan pazarlama
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
9 Ara sınav
 
10 Hizmet pazarlaması ve insan kaynakları
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
11 Hizmet ve müşteri
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
12 Hizmet pazarlaması ve fiziksel kanıtlar
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
13 Hizmetler için kapasite ve talep yönetimi stratejileri
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
14 Kapasite yönetimi, Hasıla yönetimi
  Ön Hazırlık: LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991. ÖZTÜRK, S. A., Hizmet Pazarlaması,Ekin Kitabevi, 2006
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 25 25
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar • Öztürk Ayşe, Hizmet Pazarlaması,, Ekin Kitabevi, 2006. • Karahan Kasım. , Hizmet Pazarlaması, Beta Yayıncılık, 2000. • Ahmet H. İSLAMOĞLU ve diğr. Hizmet Pazarlaması, Beta Yayıncılık, 2006. • Tek, Ömer Baybars, Pazarlama İlkeleri, Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, 7.B., Cem ofset, 1999 LOVELOCK, C. H., Services Marketing, Prentice Hall, New Jersey,1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)