Ders Adı Performans Değerleme ve Ücret Sistemleri
Ders Kodu IKY-234
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR. Metin KARACA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Performans değerleme sürecini öğrenebilir.İş değerlemesi yöntemlerini tanıyabilir.Ücret sistemlerinin tasarımı ve uygulamasını öğrenebilir.Ödül ve öneri sistemlerini bilebilir.Performans değerleme tekniklerini öğrenebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan kaynakları yönetimi süreci, Performans değerlendirme süreci, Performans değerlendirme yöntemleri, İş değerlendirme süreci, İş değerlendirme yöntemleri, İş değerlendirme, ücret ve performans ilişkisi, Ücret teorileri, Ücret sistemleri, Ücret sistemleri örnekleri, Ücret denetimi, Ücret-verimlilik ilişkisi, Proje sunumları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletmelerde İnsan kaynakları yönetiminin performans değerleme ve ücret yönetimi fonksiyonunu yürütme ve yönetme donanımına sahip olmak
Dersin Amacı Performans yönetimi, iş değerlemesi, ücret yönetimi, ödül ve öneri sistemlerini kavramak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Performans Yönetimi Kavramı
2 Performans Yönetiminin Önemi, Amaçları ve İşlevleri
3 Performans Yönetiminin Kullanım Alanları
4 Performans Değerlendirme Süreci
5 Performans Değerlendirme Yöntemleri
6 Etkin Performans Değerlendirme Sisteminin Özellikleri
7 Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar ve Alınacak Önlemler
8 Performans Değerlendirme Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar, Geribildirim Verme Yöntemleri
9 İş Değerlemesinin Tanımı ve Önemi
10 İş Değerlemesi Yöntemleri
11 Ücret Kavramı, Ücret Yönetiminin Amaçları ve Ücretlendirme İlkeleri
12 İşletmelerde Ücret ve Maaş Politikasını Etkileyen Faktörler
13 Ücret Yapısının Kurulması, Ücret Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması
14 Ödül ve Öneri Sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)