Ders Adı Seminer Hazırlama ve Etkili Sunum Teknikleri
Ders Kodu IKY-238
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) öğr.gör fatime gül oktay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Seminer için ayrılan süre en az 30 dakika civarında olmalıdır. Sorulacak sorular ve cevaplamalar ile birlikte seminerin 45 dakikada bitirilmesi önerilir. Dinleyicilerin bu süreden sonra ilgilerini konu üzerinde yoğunlaştırmaları güçleşeceği için seminerin bu süreyi geçmemesine dikkat edilmelidir. Seminerin belirli bir düzen içinde anlatımı uygun olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrenci seminerini hazırlarken danışmanının önerdiği kaynakların yanında internetten ve konuyla ilgili her türlü süreli yayınlardan usulüne göre kaynak göstererek yararlanabilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ğrenciler, seminer dersinin alındığı dönemin ilk iki haftasında hakim oldukları bir konuda veya tez çalışmalarıyla ile ilgili bir literatür taraması yaparak, seminer dersini veren öğretim üyesi ile birlikte bir seminer konusu belirlerler. Seminer konusunun belirlenme sürecinde konu ile ilgili kitaplar, yurt içi ve dışında yapılmış tezler, makaleler vb. tüm bilimsel çalışmalar incelenir. Seminer döneminin altıncı haftasında, seminer konusu ile ilgili yapılan çalışma öğrenci tarafından öğretim üyesine sunulur. Öğretim üyesi, öğrenci ile birlikte sunulan çalışmayı inceleyip, ekleme ve çıkarma şeklinde gerekli düzeltmeleri yaparak öğrenciye rehberlik eder.
Dersin Amacı seminer konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Seminer dersi amacı Ders, tartışma
2 Yazım kuralları Ders, tartışma
3 Hafta Yazım kuralları Ders, tartışma
4 Kaynak erişimi Ders, tartışma
5 Sunum teknikleri Ders, tartışma
6 Sunum teknikleri Ders, tartışma
7 Sunumlar Sunum
8 Sunumlar Sunum
9 Sunumlar Sunum
10 Sunumlar Sunum
11 ders ve sunum değerlendirme
12 ders sunum değerlendirme
13 ders sunum değerlendirme
14 ders sunum değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu internet seminerler sunumlar
Diğer Kaynaklar internet seminerler sunumlar
Materyal
Dökümanlar internet seminerler sunumlar
Ödevler her öğrenciye seminer hazırlama ödevi verilmiştir.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)