Ders Adı Ziyafet ve İkram Hizmetleri
Ders Kodu ASC-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Hüseyin Duman,Öğr.Gör.Atilla Gökdemir,Öğr.Gör.İlhami Morçin,Okt.Çetin Meydan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ziyafet anlaşması yapmak 2. Ziyafet öncesi hazırlıklar yapmak 3. Ziyafet servisini yapmak 4. Outside catering organizasyonu yapmak 5. Outside catering destek hizmetlerini organize etmek 6. Müzik/ eğlence aktivitelerini organize etmek outside catering servisini yapmak 7. Ziyafet organizasyonlarının pazarlanması ve tutundurma faaliyetlerini yapmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 Menü oluşturmak Talepleri kabul etmek 2 Ziyafet sözleşmesi yapılmasını sağlamak Örnek sunum (Demo) hazırlamak 3 Ücreti tahsil edilmesini sağlamak Salon yerleşim planını yapmak 4 Ziyafete göre personel organizasyonu yapmak Kullanılacak Ekipman, araç ve gereçleri temin etmek 5 Yiyecek servisi yapmak İçecek servisi yapmak Catering çalışma planı yapmak/kontrol etmek 6 Cateringde kullanılacak ekipman, araç-gereç ve ürünleri Cateringde Çalışacak Elemanları temin etmek 7 Catering operasyonunu Yönetmek Gereçleri temizlemek/ Depolamak temin etmek 8 Catering de kullanılan ekipman, Araç ve Teknik donanımı organize etmek Sunum ve Animasyon hizmetlerini organize etmek 9 Dekorasyon işlemlerini organize etmek Lojistik hizmetlerini organize etmek 10 Ödeme planını yapmak İçecek servisi yapmak 11 Uygun müzik grubunu organize etmek Talepleri değerlendirmek/yardımcı olmak 12 Yiyecek servisi yapmak İçecek servisi yapmak 13 Ziyafet organizasyonlarının pazarlanması 14 Ziyafet organizasyonlarına yönelik tutundurma faaliyetleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletme içi ve işletme dışı yiyecek-içecek hizmetlerinin önemini kavrayabilme. Ziyafet (Banket) ve catering tanımlarını kavrayabilme. Ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim şeklini ve yönetimin fonksiyonlarını tanıyabilme. Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenleri kavrayabilme. Ziyafet ve ikram hizmetlerinin, satış ve pazarlaması ile ilgili ilkeleri kavrayabilme ve uygulayabilme
Dersin Amacı Öğrenci bu dersle ziyafet anlaşması yapmak ziyafet öncesi hazırlık yapmak ziyafet servisi yapmak outside catering organizasyonu yapmak müzik eğlence aktivitesini organize etmek catering servisini yapmak yeterliklerini alacaktır
WorkPlacement Otel,Restaurant v.b.
Hafta Konular  
1 Menü oluşturmak Talepleri kabul etmek
2 Ziyafet sözleşmesi yapılmasını sağlamak Örnek sunum (Demo) hazırlamak
3 Ücreti tahsil edilmesini sağlamak Salon yerleşim planını yapmak
4 Ziyafete göre personel organizasyonu yapmak Kullanılacak Ekipman, araç ve gereçleri temin etmek
5 Yiyecek servisi yapmak İçecek servisi yapmak Catering çalışma planı yapmak/kontrol etmek
6 Cateringde kullanılacak ekipman, araç-gereç ve ürünleri Cateringde Çalışacak Elemanları temin etmek
7 Catering operasyonunu Yönetmek Gereçleri temizlemek/ Depolamak temin etmek
8 Catering de kullanılan ekipman, Araç ve Teknik donanımı organize etmek Sunum ve Animasyon hizmetlerini organize etmek
9 Dekorasyon işlemlerini organize etmek Lojistik hizmetlerini organize etmek
10 Ödeme planını yapmak
11 Uygun müzik grubunu organize etmek Talepleri değerlendirmek/yardımcı olmak
12 Yiyecek servisi yapmak İçecek servisi yapmak
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 0
2 Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 0
3 Aşçılık mesleğindeki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. 0
4 Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 0
5 Aşçılık ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 0
6 Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 0
7 Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır. 0
8 Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. 0
9 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir. 0
10 Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar. 0
11 Mutfaktaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. 0
12 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. 0
13 Temel düzey yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
14 Temel pişirme ve servis teknikleri ile ilgili ön bilgiye ve altyapıya sahip olur. 0
15 Sağlıklı, hijyenik ve besleyici malzemeler kullanarak her türlü yiyecek ve içeceği hazırlayabilir, sunabilir ve yeni ürünler tasarlayabilir; farklı beslenme şekillerine göre menü hazırlayabilir. 0
16 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında önemli prensipleri öğrenir ve uygular. 0
17 Yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemlerini uygulayabilir. 0
18 Mutfak organizasyonunu yapar; ikram etkinliklerini yönetir. 0
19 Arkadaşlarıyla ekip kurabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişir. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)