Ders Adı Genel Mikrobiyoloji
Ders Kodu GDA-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Azim ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenciler mikrobiyolojinin temel kavramlarının tanımlayabilir, 2. Öğrenciler mikroorganizmaların genel özelliklerini tarif edebilir, 3. Öğrenciler hücre yapılarına göre mikroorganizmaları ayırt edebilir, 4. Öğrenciler gıdalarda önem taşıyan mikroorganizmaları sınıflandırabilir, 5. Öğrenciler mikrobiyal bulaşma kaynaklarını bilir, 6. Öğrenciler mikroorganizmaların optimum gelişme koşullarını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mikrobiyolojinin tanımı, Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi, Mikroorganizmaların taksonomideki yeri, Hücre yapısı, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, Mikroskoplar, Mikroorganizmaların adlandırılması ve sınıflandırılması, Mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve mikrobiyel metabolizma, metabolizmada temel yollar, Enerjinin fermantasyon ile kazanılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Mikrobiyolojinin temel kavramlarını öğretmek, 2. Mikroorganizmaların genel özelliklerini tarif etmek, 3. Hücre yapılarına göre mikroorganizmaları ayırt etmek, 4. Gıdalarda önem taşıyan mikroorganizmaları sınıflandırmak, 5. Mikrobiyal bulaşma kaynaklarını belirlemek, 6. Mikroorganizmaların optimum gelişme koşullarını irdelemek.
Dersin Amacı Gıdalarda bozulmaya neden olan ve insanlarda sağlık riski oluşturan mikroorganizmalar ile gıdaların farklı ürünlere işlenmeleri sırasında kullanılan ve yararlı özellikler gösteren mikroorganizmaların tanıtılması, özelliklerinin açıklanması, bulaşma kaynakları konularında yeterli bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mikrobiyolojinin tanımı, Mikrobiyolojinin Tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
2 Mikroorganizmaların taksonomisi
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
3 Hücre yapısı
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
4 Prokaryotik hücre yapıları
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
5 Ökaryotik hücre yapıları
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
6 Mikroskoplar
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
7 Mikroorganizmaların adlandırılması ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
8 Gıdalarda önemli mikroorganizmalar- Bakteriler
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
9 Gıdalarda önemli mikroorganizmalar- Bakteriler
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
10 Gıdalarda önemli mikroorganizmalar- Funguslar
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
11 Gıdalarda önemli mikroorganizmalar- virüsler
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
12 Mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve mikrobiyel metabolizma
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
13 Metabolizmada Temel Yollar
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
14 Enerjinin Fermantasyon ile üretilmesi
  Ön Hazırlık: (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 4
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 4
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 5
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 1
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 2
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 2
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 3
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 2
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 2
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 2
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 2
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 2
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 20
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ders notu
Diğer Kaynaklar (1) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (2) Özçelik, S., Genel Mikrobiyoloji, Ankara, 2009
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)