Ders Adı Enstrümental Analiz
Ders Kodu GDA-3108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. H. Nilgün BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Aletli analiz tekniklerini açıklar 2. Spektroskopik, kromatografik ve diğer analiz tekniklerini uygular 3. Analiz tekniklerinin uygulanışı sırasında ortaya çıkan aletsel sorunları çözer 4. Analiz teknikler yardımıyla elde edilen sonuçları yorumlar 5. Bilinmeyen bir numuneyi tanımada teknik türlerini seçer. 6. Öğretilen teknikleri kombine olarak kullanır ve sonuçlara ulaşır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Elektromagnetik radyasyon ve maddeyle etkileşimi, optik spektroskopi cihazları, UV ve görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi, atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisi, infrared spektroskopisi, nükleer mağnetik rezonans, kütle ve floresans spektroskopisi, kondüktometri, potansiyometri, polarografi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Cihaz kullanarak hassas analizlerin gerçekleştirilmesi. Bu cihazların nasıl kullanıldığı ve kullanım koşullarının öğretilmesi hedeflenmiştir.
Dersin Amacı Maddenin bileşimi, yapısı hakkında nicel ve nitel bilgi toplayabilmek için analizler yapma, bunun için modern cihazlar hakkında teorik bilgileri ve çeşitli örneklerin nasıl analiz edileceğini öğretmektir.
WorkPlacement Bölüm mezunlarına ‘’Gıda Kontrolörü’’ unvanı verilmektedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı -İl Sağlık Müdürlükleri -Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları -Hıfzısıhha Enstitüsü -Tariş -Belediyeler -İl Sağlık Müdürlükleri -Pastaneler -Süthaneler -Otel -Restoranlar -Hastane vs.
Hafta Konular  
1 Giriş, Enstrümantal yöntemlerin sınıflandırılması, Yöntem seçimi
2 Cihazların performans özellikleri, Enstrümental yöntemlerin kalibrasyonu
3 Sinyaller ve gürültü, Spektrometrik yöntemlere giriş
4 Optik cihazların bileşenleri
5 Optik atomik spektrometriye giriş, Atomik absorpsiyon ve atomik floresans spektrometri
6 Atomik emisyon spektrometri
7 Atomik kütle spektrometri
8 ARASINAV
9 Moleküler spektroskopiye giriş, Beer yasası, UV / Görünür bölge moleküler absorpsiyonu.
10 Moleküler lüminesans spektrometri, infrared spektroskopiye giriş. Uzak, orta ve yakın infrared spektroskopi.
11 Raman Spektroskopi ve Nükleer manyetik rezonans spektroskopiye giriş.
12 Moleküler kütle spektrometri ve yüzey analizi metotları.
13 Ayırma yöntemlerine giriş, kromatografi kavramı ve gaz kromatografisi
14 Yüksek performanslı sıvı ve süper kritik akışkan kromatografisi, kapiler elektroforeze giriş.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 0
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 0
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 0
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 0
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 0
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 0
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 0
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 0
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 0
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 0
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 0
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 0
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 1 0
Proje 1 1 1
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 71    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu GÜNDÜZ, T. 2005. Enstrumental Analiz, Gazi Yayınevi, 1357 s.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)