Ders Adı Gıda Kalite Kontrolü ve Mevzuatı
Ders Kodu GDA-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Sezen Coşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 - Gıda Mevzuatı kavramını açıklar 2 - Gıdalarda kalite kontrolün ve güvenliğin önemini izah eder 3 - Kalite kavramı ve gıdaların kalite ögelerini açıklar 4 - Türkiye’de gıda kodeksi ve gıda kontrolünü izah eder 5 - Gıda Standartları ve Kontrol Kriterlerini açıklar 6 - Türkiye deki gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardlar hakkında bilgi verir 7 - Ulusal ve uluslararası gıda mevzuatını anlatır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gıda Kontrolü ve Mevzuatına Giriş,Kalite Kavramı ve Sınıflandırılması, Gıdaların Kalite Ögeleri, Türkiye’de Gıda Kodeksi ve Gıda Kontrolü, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının (HACCP) Tanımı ve Genel Prensipleri,Gıdaların Üretiminde HACCP Uygulamaları, Gıda Kalite Kontrolü ve Kalite Sağlama Zinciri, Kalite Sağlama Sistemleri, Gıda Güvenliği ve İyi Üretim Uygulamaları, ISO 22000, Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gıda Mevzuatı kavramını açıklayabilecek, Kalite kavramı ve gıdaların kalite ögelerini açıklayabilecek, Türkiye’de gıda kodeksi ve gıda kontrolünü açıklayabilecek, Gıda Standartları ve Kontrol Kriterlerini açıklayabilecek öğrenciler yetiştirmek.
Dersin Amacı Gıda güvenliğinin sağlanmasında uyulması gereken ulusal ve uluslararası gıda mevzuatı ile gıda kalite kontrolünün sağlanmasına yönelik bilgi vermektir. Bu ders ile; gıda mevzuatı, gıda kontrolu için gereklilikler ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu konuları kavratılmış olacaktır.
WorkPlacement Bölüm mezunlarına ‘’Gıda Kontrolörü’’ unvanı verilmektedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı -İl Sağlık Müdürlükleri -Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları -Hıfzısıhha Enstitüsü -Tariş -Belediyeler -İl Sağlık Müdürlükleri -Pastaneler -Süthaneler -Otel -Restoranlar -Hastane vs.
Hafta Konular  
1 Gıda Kontrolü ve Mevzuatına Giriş
2 Kalite Kavramı ve Sınıflandırılması
3 Gıdaların Kalite Özellikleri
4 Gıda Kalite Kontrolü ve Kalite Sağlama Zinciri
5 Kalite Sağlama Bölümünün Organizasyonu ve Fonksiyonları
6 Gıda Kalite Kontrol Kriterleri
7 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının (HACCP) Tanımı ve Genel Prensipleri
8 Gıdaların Üretiminde HACCP Uygulamaları
9 Ara Sınav, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği
10 ISO 22000 Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi
11 Gıda Güvenliği ve İyi Üretim Uygulamaları
12 Türkiyede gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı
13 Türkiyede gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı
14 Uluslararası gıda mevzuatı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 0
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 0
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 0
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 0
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 0
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 0
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 0
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 0
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 0
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 0
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 0
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 0
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 1 1
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Türkiyede gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)