Ders Adı Balık ve Kanatlı Etlerinde Kalite
Ders Kodu GDA-3152
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Azim ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Çeşitli kümes ve deniz ürünlerinin bileşimini ve yapısını açıklayabilecek. Et endüstrisinde hijyen ve sanitasyonun önemini açıklayabilecek. Kontaminasyon kaynaklarını bilir. Dezenfeksiyon yapabilir ve dezenfeksiyonu kontrol edebilir Et ve ürünlerinde fiziksel, kimyasal ve duyusal analizleri açıklayabilecek. Et ve ürünlerine uygulanan fiziksel, kimyasal ve duyusal analizleri sıralar. Analizlerde kullanılan alet, ekipman ve çözeltileri bilir. Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizleri açıklayabilecek. Etve ürünlerinde mikrobiyolojik analizleri yapabilir Et ve ürünlerinde yasal düzenlemeleri açıklayabilecektir. Et ve ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeleri sıralar. Et ve ürünlerinde kalite kontrol uygulamalarında kullanılan et ve ürünleri ile ilgili tebliğ, yönetmelik ve talimatları sıralar. Et ve ürünleri ile ilgili mikrobiyolojik kriterleri açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Balıkların Bileşimi Balıkta Kalite ve Kalite Kriterleri İşlem Teknolojisi Et Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon Et Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon Et ve Et Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal, Duyusal Kalite ve Analizi Et ve Et Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal, Duyusal Kalite ve Analizi Et ve Et Ürünlerinde Bazı Analiz Metodları Et ve Et Ürünlerinde Mikrobiyal Kalite ve Analizi Mikrobiyel Kaliteyi Etkileyen Faktörler Mikrobiyolojik Kriterler Mikrobiyel Kalitenin Analizi Et Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler Et Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kesim işlemi ve dikkat edilecek hususların bilinmesi 2) Etin mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özelliklerin bilinmesi 3) Et ve et ürünlerinde kullanılan muhafaza yöntemlerinin bilinmesi 4) Et ürünleri üretim prensiplerinin bilinmesi 5) Karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve çözümleme yeterliliği
Dersin Amacı Et teknolojisi dersinde, kasaplık hayvan kesimi, et kimyası, kasın ete dönüşümü, et histolojisi, et parçalama, et mikrobiyolojisi, etin muhafaza yöntemleri, fermente et ürünleri, haşlanmış et ürünleri, köfte, döner vb. ürünlerin üretim teknolojisi, mezbaha yan ürünleri, et ve et ürünlerinde karşılaşılan problemler ve et işletmelerinde temizlik-dezenfeksiyon konularının öğretilmesini amaçlamaktadır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Balıkların Bileşimi
2 Balıkta Kalite ve Kalite Kriterleri
3 İşlem Teknolojisi
4 Et Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon
5 Et Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon
6 Et ve Et Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal, Duyusal Kalite ve Analizi
7 Et ve Et Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal, Duyusal Kalite ve Analizi
8 Et ve Et Ürünlerinde Bazı Analiz Metodları
9 Et ve Et Ürünlerinde Mikrobiyal Kalite ve Analizi
10 Mikrobiyel Kaliteyi Etkileyen Faktörler
11 Mikrobiyolojik Kriterler
12 Mikrobiyel Kalitenin Analizi
13 Et Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler
14 Et Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 3
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 2
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 3
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 3
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 3
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 3
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 3
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 3
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 2
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 1
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 2
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 1
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 100 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)