Ders Adı Yağ Analizleri
Ders Kodu GDA-3158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Öğrenciler yağların genel yapı ve bileşimlerini öğrenir. 2) Öğrenciler yağ üretiminde kullanılan yağlı tohumlar ve meyveler(ayçiçeği, pamuk, zeytin, soya vb.), yağlı tohumların satın alınması ve depolanması, yağlı tohumların fiziksek ve kimyasal özellikleri, yağlı tohumlarda sızdırma öncesi ön işlemler (temizleme, boyut küçültme ve kavurma), presyon ve ekstraksiyon, ekstraksiyonda kullanılan çözgenler ve özellikleri, ekstraktör tipleri, misellanın işlenmesi, çözücünün geri kazanılması, yağların rafinasyonunu öğrenir. 3) Öğrenciler yağların hidrojenizasyonu ve interesterifikasyonunu öğrenir. 4) Öğrenciler yağların oksidatif bozulmaları ve önleme yollarını öğrenir. 5) Öğrenciler yağların kalite özellikleri ve depolanmasını öğrenir.. 6) Öğrenciler dersle ilgili özel olarak seçilmiş konularda bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yağların genel yapı ve bileşimleri, yağ üretiminde kullanılan yağlı tohumlar ve meyveler(ayçiçeği, pamuk, zeytin, soya vb.), yağlı tohumların satın alınması ve depolanması, yağlı tohumların fiziksek ve kimyasal özellikleri, yağlı tohumlarda sızdırma öncesi ön işlemler (temizleme, boyut küçültme ve kavurma), presyon ve ekstraksiyon, ekstraksiyonda kullanılan çözgenler ve özellikleri, ekstraktör tipleri, misellanın işlenmesi, çözücünün geri kazanılması, yağların rafinasyonu, yağların hidrojenizasyonu ve interesterifikasyonu, yağların oksidatif bozulmaları ve önleme yolları, yağların kalite özellikleri ve depolanması, özel olarak seçilmiş konularda öğrenci sunuları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bitkisel yağ teknolojisi ve kimyası konularının detaylı olarak ele alınması
Dersin Amacı Öğrencilerin yağların genel yapı ve bileşimleri, yağ üretiminde kullanılan yağlı tohumlar ve meyveler(ayçiçeği, pamuk, zeytin, soya vb.), yağlı tohumların satın alınması ve depolanması, yağlı tohumların fiziksek ve kimyasal özellikleri, yağlı tohumlarda sızdırma öncesi ön işlemler (temizleme, boyut küçültme ve kavurma), presyon ve ekstraksiyon, ekstraksiyonda kullanılan çözgenler ve özellikleri, ekstraktör tipleri, misellanın işlenmesi, çözücünün geri kazanılması, yağların rafinasyonu, yağların hidrojenizasyonu ve interesterifikasyonu, yağların oksidatif bozulmaları ve önleme yolları, yağların kalite özellikleri ve depolanması konularını detaylı olarak öğrenmesi sağlanır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yağların genel yapı ve bileşimleri.
2 Yağ üretiminde kullanılan yağlı tohumlar ve meyveler(ayçiçeği, pamuk, zeytin, soya vb.).
3 Yağlı tohumların satın alınması ve depolanması, yağlı tohumların fiziksek ve kimyasal özellikleri.
4 Yağlı tohumlarda sızdırma öncesi ön işlemler (temizleme, boyut küçültme ve kavurma).
5 Yağlı tohumlarda presyon ve ekstraksiyon.
6 Ekstraksiyonda kullanılan çözgenler ve özellikleri.
7 Özel olarak seçilmiş konularda öğrenci sunuları.
8 Ekstraktör tipleri.
9 Misellanın işlenmesi ve çözücünün geri kazanılması.
10 Yağların rafinasyonu.
11 Yağların hidrojenizasyonu ve interesterifikasyonu.
12 Yağların oksidatif bozulmaları ve önleme yolları.
13 Yağların kalite özellikleri ve depolanması.
14 Özel olarak seçilmiş konularda öğrenci sunuları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 0
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 0
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 0
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 0
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 0
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 0
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 0
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 0
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 0
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 0
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 0
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 0
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 8 8
Sunum 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Nas, S., Gökalp, H.Y., Ünsal, M. (1998). Bitkisel Yağ Teknolojisi. PAÜ Müh. Fak. Ders Kitapları Yay. No: 005, Müh. Fak. Matbaası, 329s, Çamlık, Denizli. 2)Kayahan, M. (2003). Yağ Kimyası. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş., 220s, Ankara. 3)Başoğlu, F. (2006). Yemeklik Yağ Teknolojileri (Edible Fats and Oils Technology), Nobel Basımevi, 349 s, Ankara. 4)Gümüşkesen, A.S. , Yemişçioğlu F.(2004). Bitkisel Yağ Teknolojisi. Asya Tıp Yayıncılık Ltd.Şti. II.Basım,s.224, İzmir. 5)Gunstone, F.D., Harwood, J.L., Padley, F.B., “The Lipid Handbook” Chapman and Hall, London, (1986). 6)Hoffmann, G. (1989) . The chemistry and Technology of Edible Oils and Fats and Their Fat Products. Academic Press, USA, 384 s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)