Ders Adı Gıda Ambalajlama Teknolojisi
Ders Kodu GDA-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. H. Nilgün BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Gıda ambalajların fonksiyonlarını ve kullanım amaçlarının öğrenilmesi Gıda ambalajlama ile raf ömrü ilişkisinin öğrenilmesi Gıdalarda ambalaj kaynaklı riskleri ve ambalaj çevre ilişkisinin kavranması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gıda Ambalajlama Tekniği dersi bilimsel ve teknik açıdan öğrenciye geniş bir özet teşkil edecek şekilde sunumu düşünülmüştür. Gıda ambalajlamada kullanılan materyallerin özellikleri ve bunların gıda sistemlerinde kullanımı anlatılacaktır. Ders içeriğinde ülkemizdeki ambalaj sanayinin tanıtılmasının yanında, gelişmekte olan teknolojiler ve gıda ambalajlamadaki yeniliklerden bahsedilecektir. Ambalajın Tanımı, Önemi ve Fonksiyonları Gıdalardaki Bozulmalar ve Kinetik Reaksiyonları, Ambalaj Materyalleri Ambalajlama Teknikleri ve Otomasyonu Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Spesifik Gıdaların Ambalajlanması (Neme Duyarlı Gıdalar, Oksijene Duyarlı Gıdalar, Donmuş Gıdalar, Et ve Ürünleri, Aseptik Ambalajlama, Modifiye ve Kontrollü Atmosfer ile Ambalajlama, Gıda-Ambalaj Etkileşimleri, Ambalaj Teknolojisindeki Yenilikler (Yenilebilir filmler Aktif ve Akıllı ambalaj kullanımı), Ambalaj-Çevre İlişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gıdaların ambalajlanması ile ilgili konularda genel kavramların oluşturulması
Dersin Amacı Gıda ambalajlama ile ilgili bilgilerin kazandırılması ve gıdaların ambalajlama teknikleri ile ve koruma fonksiyonları hakkında genel bir görüş kazandırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ambalajın Tanımı, Önemi ve Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
2 Gıdalardaki Bozulmalar ve Kinetik Reaksiyonları
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
3 Ambalaj Materyalleri: Plastikler
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
4 Ambalaj Materyalleri: Metal ambalajlar
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
5 Ambalaj Materyalleri: Cam malzemeler
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
6 Ambalaj Materyalleri: Kağıt ve Karton malzemeler
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
7 Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
8 Ambalaj Dolum Teknikleri ve Otomasyonu
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
9 Spesifik Gıdaların Ambalajlanması
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
10 Spesifik Gıdaların Ambalajlanması
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
11 Spesifik Gıdaların Ambalajlanması
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
12 Aseptik Ambalajlama, Modifiye Atmosfer ile Ambalajlama
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
13 Gıda-Ambalaj Etkileşimleri
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
14 Ambalaj Teknolojisindeki Yenilikler ve Çevre
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 0
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 0
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 0
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 0
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 0
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 0
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 0
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 0
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 0
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 0
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 0
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 0
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 3 30
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 120
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Üçüncü, M. 2006. Gıda Ambalajlama. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları, İzmir, Turkey
Diğer Kaynaklar Robertson, G.L. 2005. Food Packaging: Principles and Practice, Marcel CRC, Han, J.H. 2005. Innovations in Food Packaging. Academic Press
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Plastik Malzemer ile ilgili pazar araştırması Metal ve Cam Malzemeler ile ilgili pazar araştırması Ürün geliştirmede ve ambalaj tasarımı
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)