Ders Adı Fermente Ürünler Teknolojisi ve Kalite Analizleri
Ders Kodu GDA-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Nilgün BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenciler fermantasyonu ve fermantasyonun gerçekleşmesi için gerekli koşulları öğrenir 2. Öğrenciler fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizma gruplarını ve özelliklerini öğrenir 3. Öğrenciler bira yapımını bilir 4. Öğrenciler fermantasyon çeşitlerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fermantasyonun tanımı, kapsamı ve ürünleri, Fermantasyonda kullanılan mikroorganizmalar ve özellikleri, Fermantasyon yolu ile üretilen Alkollü içkiler, Fermantasyon yolu ile üretilen özellikle turşu, sirke, zeytin ve boza üretimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Fermantasyonu ve fermantasyonun gerçekleşmesi için gerekli koşulları öğretmek, 2. Fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizma gruplarını ve özelliklerini öğretmek, 3. Bira yapımını öğretmek, 4. Fermantasyon çeşitlerini öğretmek.
Dersin Amacı Fermantasyonu ve fermantasyonun gerçekleşmesi için gerekli koşulları öğretmek, fermantasyonu gerçekleştiren mikroorganizma gruplarının ve özelliklerinin öğretilmesi, farklı fermente ürünlerin tanımlanması ve yapım basamaklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fermantasyonun Tanımı, Kapsamı ve Önemi
  Ön Hazırlık: (2) sayfa 13-14, (5) 134-140, (4) 7
2 Fermentasyonu gerçekleştiren mikroorganizmalar ve özellikleri-1
  Ön Hazırlık: (4) sayfa 96-100, (2) sayfa 33-42
3 Fermentasyonu gerçekleştiren mikroorganizmalar ve özellikleri-2
  Ön Hazırlık: (2) sayfa 41-47
4 Fermantasyon Türleri
  Ön Hazırlık: (3) sayfa 309-335, (2) sayfa 47-53
5 Etil Alkol Fermantasyonu
  Ön Hazırlık: (3) sayfa 324-326
6 Asetik asit ve Laktik asit Fermantasyonu
  Ön Hazırlık: (2) sayfa 47-53, (3) sayfa 309-322
7 Fermantasyon yolu ile üretilen alkollü içkiler-1
  Ön Hazırlık: (6) sayfa 80-157
8 Fermantasyon yolu ile üretilen alkollü içkiler-2
  Ön Hazırlık: (6) sayfa 80-157
9 Bira üretim Teknolojisi-1
  Ön Hazırlık: (6) sayfa 80-95, (2) sayfa 55-105
10 Bira üretim Teknolojisi-2
  Ön Hazırlık: (2) sayfa 105-142
11 Sirke üretim Teknolojisi
  Ön Hazırlık: (2) sayfa 154-183, (7) sayfa 1-81
12 Turşu üretim Teknolojisi
  Ön Hazırlık: ( 2) sayfa 189-202
13 Boza ve Kefir Üretim Teknolojisi
  Ön Hazırlık: (2) sayfa 225-229
14 Salamura Zeytin Üretimi
  Ön Hazırlık: (2) sayfa 203-224
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 0
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 0
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 0
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 0
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 0
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 0
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 0
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 0
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 0
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 0
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 0
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 0
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 1 10
Uygulama 1 10
Labaratuvar 1 20
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 7 2 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 133    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar (1) Aktan, N., Kalkan, H., Şarap Teknolojisi , Kavaklıdere Eğitim Yayınları, Ankara, 2000. (2) Türker, İ., Fermantasyon Teknolojisi Cilt-I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları (3) Tunail,N., Mikrobiyoloji, Pelin Ofset, Ankara, 2009. (4) Çakmakçı, M.L., Karahan, A.G., Çakır, İ., Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2008. (5) Akman, A. V., Yazıcıoğlu, T., Fermantasyon Teknolojisi- Şarap Kimyası ve Teknolojisi, Ankara üniversitesi Ziraat fakültesi Yayınları, Ankara, 1960. (6) Aktaş, A., Özdemir, B., İçki Teknolojisi, Detay yayıncılık, Ankara, 2005. (7) Aktan, N., Kalkan,H., Sirke Teknolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1998.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Ara sınav öncesi bir kısa sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)