Ders Adı Proje Hazırlama Teknikleri
Ders Kodu GDA-3209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Sezen Coşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Proje aşamalarının öğretilmesi 2- Projede yapısal ve gıda üretim materyallerin gösterilmesini öğrenir 3- Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. 4- Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması 5- Tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Proje aşamalarının öğretilmesi. Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması, tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Proje aşamalarını öğretmek 2- Projede yapısal ve üretim materyallerin gösterilmesini öğretmek 3- Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. 4- Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması 5 - tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Dersin Amacı Proje aşamalarının öğretilmesi. Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması, tesis sahası haritalarının hazırlanması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Projenin tanımı-genel bilgiler
2 1/25000 - 1/5000 - 1/1000 ölçekli haritalarının hazırlanması
3 Kapak sayfalarının hazırlanması,
4 Kapasite Raporunun Doldurulması
5 Proje İş Akım Şemasının hazırlanması
6 Doğal Kaynak Kullanımı ve atık üretimi miktarlarının hesaplanması
7 Projenin yeri ve mevcut arazi kullanımı
8 Proje sahası jeolojik özellikleri
9 Deprem haritası
10 Yer Bulduru Haritası
11 1/1000 ölçekli harita üzerine ekipman yerleşimi
12 İçindekiler sayfası
13 Ekler Listesi
14 Final Dosyanın hazırlanması ve teslimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 0
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 0
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 0
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 0
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 0
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 0
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 0
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 0
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 0
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 0
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 0
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 0
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 1 12 12
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 2 2
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Coskun., S., Gıda Üretim Tesisi Proje Örneği, 2010.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 5 adet haftalık ödev
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)