Ders Adı Çevre Kirliliği Kontrolü ve Atık Yönetimi
Ders Kodu GDA-3211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenciler çevre sorunlarının nedenleri ve insan hayatına etkileri hakkında bilgi sahibi olur 2. Öğrenciler Kirlilik kaynakları ve bertaraf yöntemlerini öğrenir. 3. Öğrenciler çevre Kanunu ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre sorunlarının, su, hava, toprak, radyoaktif ve gürültü kirliliğinin tanımlanması, kirlilik kaynaklarının belirlenmesi, çevre kanunu ve yönetmeliklerinin incelenmesi, arıtma tesisleri ve diğer çevre koruma yöntemleri. Ders teorik bilgisi arıtma tesisine ve çöp deponi sahasına teknik gezi ile desteklenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Çevre sorunlarının nedenlerini ve insan hayatına etkilerini incelemek 2. Kirlilik kaynakları ve bertaraf yöntemleri hakkında bilgi vermek 3. Çevre Kanunu ve yönetmeliklerini incelemek
Dersin Amacı Çevre sorunlarının nedenleri ve insan hayatına etkileri, su, hava, toprak, gürültü, radyoaktif kirlilik kaynakları ve bertaraf yöntemlerinin öğretilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çevre ve çevre kirliliği nedir? Dünya ve Türkiye’deki başlıca çevre sorunları nelerdir? Çevre Kirliliğinin nedenleri nelerdir?
2 Nüfus artışı ve plansız kentleşme, su, hava, gürültü, toprak ve radyoaktif kirliliğe genel bakış
3 Çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, Dünya’da su, Dünya’da ve Türkiye’de su kirliliği, kirlilik kaynakları
4 Su tasarrufu ve atıksu arıtma tesisleri
5 Hava kirliliği kaynakları, Dünya ve Türkiye’de hava kirliliği, Hava kirliliğine neden olan gazlar
6 Asit yağmurları ve ekosisteme etkileri, SOx, NOx, hava kirliliğini önlemek amacıyla neler yapabiliriz?
7 Gürültü kirliliği, gürültü kaynakları, gürültü kirliliğini azaltmak için önlemler, gürültü ölçümü
8 Sera Etkisi ve Küresel Isınma, Ozon Tabakası
9 Toprak Kirliliği, Toprak kirliliğinin nedenleri, Erozyon ve Kontrolü
10 Katı Atıklar, Katı Atıkların toplanması ve depolanması, Çöp Deponi Sahaları
11 EMAS, ÇEVKO, Geri Kazanım, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım, Atık Azaltma
12 Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirilmesi
13 Su kirliliği kontrolü ve katı atıkların kontrolü yönetmeliği
14 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü, endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 0
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 0
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 0
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 0
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 0
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 0
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 0
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 0
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 0
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 0
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 0
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 0
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kocabaş, A., (1996), “Ekoloji Çevre Biyolojisi”, 5. Baskı, Ege Universitesi Su Ürünleri Fakültesi, No: 51, İzmir.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1 donem ödevi
Sınavlar 1 Vize öncesi ve 1 final öncesi quizz
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)