Ders Adı Gıda Endüstrisi Makine ve Ekipmanları
Ders Kodu GDA-3251
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Sezen Coşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Gıda mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 0 Gıda mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gıdaların temel özellikleri ve üretiminde kullanılan ilkeler Gıdaların temel özellikleri ve üretiminde kullanılan ilkeler Hammadde hazırlık ekipmanları Hammadde hazırlık ekipmanları Üretim makineleri Üretim makineleri Isıl işlem makine ve ekipmanları Isıl işlem makine ve ekipmanları Isıl işlem makine ve ekipmanları Isıl işlem makine ve ekipmanları Ambalaj ve ambalajlama makineleri Ambalaj ve ambalajlama makineleri Sistem temizliği Otomasyon
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
Dersin Amacı Gıdaların temel özellikleri ve üretiminde kullanılan ilkeler Gıdaların temel özellikleri ve üretiminde kullanılan ilkeler Hammadde hazırlık ekipmanları Hammadde hazırlık ekipmanları Üretim makineleri Üretim makineleri Isıl işlem makine ve ekipmanları Isıl işlem makine ve ekipmanları Isıl işlem makine ve ekipmanları Isıl işlem makine ve ekipmanları Ambalaj ve ambalajlama makineleri Ambalaj ve ambalajlama makineleri Sistem temizliği Otomasyon
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Gıdaların temel özellikleri ve üretiminde kullanılan ilkeler
2 Hammadde hazırlık makineleri (tartma ve ölçme aletleri, taşıma ve iletim düzenleri)
3 Hammadde hazırlık makineleri (gıda ön işlem ve temizlik makineleri), üretim makineleri (sınıflama ve ayırma makineleri)
4 Üretim makineleri (karıştırma ve karışımlama makineleri, boyut küçültme makineleri)
5 Isıl işlem makine ve ekipmanları
6 Evaporatorler, dearatörler, deodorizatörler
7 Kondensörler, haşlama, kızartma, pişirme ve kavurma makine ve ekipmanları
8 Arasınav
9 Işınlama, ohmik ısıtma, yüksek basınç, titreşimli elektrik alanı makine ve ekipmanları, kurutma işlemi ve dehidratörler
10 Ambalaj ve ambalajlama makineleri (gıda ambalajında malzemeden istenilen özellikler, sert ve esnek ambalajlar)
11 Ambalaj ve ambalajlama makineleri (yıkama, doldurma ve kapama makinaları), aseptik ambalajlama, gıdaların kontrolü ve modifiye atmosferde ambalajlama, ambalajlamada bar kod sistemi
12 Sistem temizliği (temizlik maddeleri, temizlik işlemi, otomatik temizleme sistemleri, CIP sistemi)
13 Otomasyon ( otomasyon gereksinimi, kontrol sistemleri)
14 Fabrika kuruluş teknikleri (etüt ve çalışmalar, yerleşim planının yapılması)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak 0
2 Laboratuar Tekniklerini Uygulamak 0
3 Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak 0
4 Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak 0
5 Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak 0
6 Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak 0
7 Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek 0
8 Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak 0
9 Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak 0
10 İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak 0
11 Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak 0
12 Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak 0
13 Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Proje 2 1 2
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Saldamlı, İ., Saldamlı, E., 2004.Gıda Endüstrisi Makineleri
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)