Ders Adı Ekoturizm
Ders Kodu PSB-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Sibel AKTEN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ders İle İlgili Genel Bilgiler Ekoturizm Tanımı ve İlgili Kavramlar Ekoturizmin Tarihi Gelişimi Ekoturizmin Faydaları/Ekoturizmin Özellikleri Ekoturizmin Kriterleri/Ekoturizmin İlkeleri Ekoturizmin Sektörel ve Sosyal Yapısı/Ekoturizm Endüstrisi Dünyada Ekoturizm Endüstrisinin Gelişimi/Türkiye'de Ekoturizm Endüstrisinin Gelişimi Ekoturizm Planlaması Ekoturizm Etkinliklerinin Sınıflandırılması Ekoturizm ve Korunan Alanlar Ekoturizmin Etkileri/Çevresel Boyutu/Toplumsal ve Kültürel Etkisi T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizmin Çeşitlendirilmesine Yönelik Projeleri Dünyadaki Ekoturizm Uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere ilk planda, ekoturizmin tanımı, özellikleri, ilkeleri, kriterleri verilerek ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak değerlerinin/Ekolojik değerlerin turizm amaçlı değerlendirilmesinde öncelikle koruma değerlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamsa çevre duyarlı turizm formu olan ekoturizm uygulamalarının ve planlamasının nasıl yapılacağı ve çevresel etkilerinin neler olacağı anlatılacaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Ekoturizm ve İlgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaklar
2 Ekoturizmin faydaları, özellikleri, kriterleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
3 Dünyada ve Türkiye'de Ekoturizm Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaklar
Hafta Konular  
1 Ekoturizm kavramı, tarihçesi ve tanımlar
2 Ekoturizm kavramının oluşmasındaki temel unsurlar
3 Ekoturizmin Kriterleri/Ekoturizmin İlkeleri
4 Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekolojik Persfektif
5 Sürdürülebilir Turizm ve Çevresel Baskılar
6 Türkiye ve Dünya’nın turizm ekonomisi
7 Ara sınav
8 Ekoturizm pazarı ve Türkiye’de ekoturizm
9 Ekoturizmi oluşturan ana belirleyiciler
10 Ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri
11 Ülkemizdeki koruma alanları ve ekoturizm potansiyeli
12 Ülkemizdeki ekoturizm çeşitleri
13 Ülkemiz ekoturizm ve çevre koruma politikaları
14 Sürdürülebilir ekoturizm projelerinin planlanması ve uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 2
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 2
3 Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 3
4 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleme 2
5 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 2
6 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 2
7 Bir peyzaj alanını inceleyip, değerlendirebilecek araçları kullanabilme 1
8 Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme 1
9 Öz farkındalığa sahip olma 3
10 Peyzaj planlamada arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olma 1
11 Peyzaj çalışmalarında uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 2
12 Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 3
13 Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hakim olma becerisi 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kişisel Ders Notu (Basılmamış), Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş Powerpoint Sunuları
Diğer Kaynaklar Kişisel Ders Notu (Basılmamış), Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş Powerpoint Sunuları
Materyal
Dökümanlar Kişisel Ders Notu (Basılmamış), Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş Powerpoint Sunuları
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)