Ders Adı Şarap Kalite Kontrolü ve Mevzuatı
Ders Kodu SRP-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenciler gıda kanunu hakkında bilgi sahibi olur 2. Öğrenciler Gıda üretim ve satış yerlerine ilişkin yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olur 3. Öğrenciler Türk Gıda Kodeksine hakim olur 4. Öğrenciler Gıdaların işlenmesi, taşınması ve depolanmasına ilişkin yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olur 5. Öğrenciler Kalite Standartlarına ilişkin bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tesis izinleri ile ilgili yetkili resmi kurumların görev tanımları,GSM ruhsatı ve tesis kurma izni, gıda sicili ve üretim izni, alkollü içki dağıtım ve satış izni alınması ve uygulanması, patent ve coğrafi bölge izinlerinin alınması, sorumlu yönetici istihdamı ile ilgili yönetmelik, Türk gıda kodeksi şarap tebliği ve distile alkollü içkiler tebliği, ISO 9001, 22001, 18001, 14001 Kalite Yönetim Sistemleri hakkında bilgiler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Gıda kanunu incelemek 2. Gıda üretim ve satış yerlerine ilişkin yönetmelikler hakkında bilgi vermek 3. Türk Gıda Kodeksi hakkında bilgi vermek 4. Gıdaların işlenmesi, taşınması ve depolanmasına ilişkin yönetmelikleri incelemek 5. Kalite Standartlarını Anlatmak
Dersin Amacı Gıda Kanunu, gıda üretim mevzuatları, tesis izinleri, yetkili resmi kurum ve kuruluşların tanıtılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tesis izinleri ile ilgili yetkili resmi kurumların görev tanımları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
2 Tesisler ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme Raporları
  Ön Hazırlık: [2] http://rega.basbakanlik.gov.tr/
3 GSM ruhsatı ve tesis kurma izni
  Ön Hazırlık: [2] http://rega.basbakanlik.gov.tr/
4 Çalışma İzni, Gıda Sicili ve Üretim İzni, Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik
  Ön Hazırlık: [1] syf 7-10, [2] http://rega.basbakanlik.gov.tr/
5 ISO 9001, 22001 Kalite Yönetim Sistemleri hakkında bilgiler.
  Ön Hazırlık: ISO 9001 Standart
6 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
  Ön Hazırlık: OHSAS 18001 Standart
7 ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi
  Ön Hazırlık: ISO 14001 Standart
8 Türk Gıda Kodeksi
  Ön Hazırlık: [2] http://rega.basbakanlik.gov.tr/
9 Türk Gıda Kodeksi, Distile Alkollü İçkiler Tebliği
  Ön Hazırlık: [2] http://rega.basbakanlik.gov.tr/
10 Türk Gıda Kodeksi, Aromatize Şarap Tebliği
  Ön Hazırlık: [2] http://rega.basbakanlik.gov.tr/
11 AB ve Türkiye Arasındaki Gıda Mevzuatı Farklılıkları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
12 Patent İzinleri
  Ön Hazırlık: [1] syf 27-30
13 Etiket Hazırlama
  Ön Hazırlık: [1] syf 17
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek 0
3 Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanmak 0
4 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
5 Şarap üretimi sektöründe tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
6 Şarap üretimi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışması yapabilme 0
7 Bağcılık ve asma üretimi, şarap tesisi planlama, işletme ve ürünü pazarlama aşamalarının tamamında gerekli planlamayı yapabildiğini göstermek, gerekli alet ekipmanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Şarap üretiminde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
9 Şarap kalite kontrolü için gerekli laboratuar analizlerini yapabilme ve sonuçları değerlendirme yeteneği kazandığını göstermek 0
10 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
11 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği ve işçi sağılığı, kalite kontrol sistemleri, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
12 Alanı ile ilgili konularda, mesleki ve sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
13 Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 127    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Dönem başında dağıtılacak ders notları temel ders materyali olacaktır.
Diğer Kaynaklar [1] Gıda Sektöründe Sorumlu Yöneticinin El Kitabı, TMMOB Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odası, 4. Baskı, Payda Yayıncılık, 2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Dönem içi ödev
Sınavlar Vize öncesi ve final öncesi quiz
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)