Ders Adı Satış Teknikleri ve Pazarlama
Ders Kodu SRP-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenci işletme tanımı ve genel kavramları bilir. 2. Öğrenci işletmenin yapısını tanır. 3. Öğrenci işletme kuruluşunda temel işlevler hakkında bilgi sahibi olur. 4. Öğrenci gıda üretimi ile ilgili işletmeler hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gıda üretiminin Türkiye ve Dünya üzerindeki pazarlama stratejilerinin incelenmesi, İşletme yapısının tanınması ve işletme kuruluşunda temel işlerler hakkında bilgiler verilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. İşletme tanımı ve genel kavramları öğretmek 2. İşletmenin yapısını tanıtmak 3. İşletme kuruluşunda temel işlevler hakkında bilgi vermek 4.Gıda üretimi ile ilgili işletmeleri tanıtmak
Dersin Amacı Gıda üretim tesislerinin işletilmesi ve ürün pazarlaması stratejileri geliştirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletmenin Tanımı ve Temel Kavramalar
2 İşletmenin diğer bilimlerle ilişkisi
3 İşletmenin genel yapısı
4 İşletme çeşitleri ve sınıflandırılması
5 İşletme Büyüklüğü
6 İşletmenin Kuruluşu
7 İşletmenin Temel İşlevleri; Planlama, Örgütleme, Yönetim
8 İşletmenin Temel İşlevleri; Üretim
9 İşletmenin Temel İşlevleri; Pazarlama
10 İşletmenin Temel İşlevleri; Finans
11 İşletmenin Temel İşlevleri; Personel (İnsan Kaynakları)
12 İşletmenin Temel İşlevleri; Halkla İlişkiler
13 İşletmenin Temel İşlevleri; Araştırma Geliştirme
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek 0
3 Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanmak 0
4 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
5 Şarap üretimi sektöründe tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
6 Şarap üretimi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışması yapabilme 0
7 Bağcılık ve asma üretimi, şarap tesisi planlama, işletme ve ürünü pazarlama aşamalarının tamamında gerekli planlamayı yapabildiğini göstermek, gerekli alet ekipmanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Şarap üretiminde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
9 Şarap kalite kontrolü için gerekli laboratuar analizlerini yapabilme ve sonuçları değerlendirme yeteneği kazandığını göstermek 0
10 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
11 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği ve işçi sağılığı, kalite kontrol sistemleri, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
12 Alanı ile ilgili konularda, mesleki ve sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
13 Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 7 7
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Dernek, Z. 2000. Gıda İşletmeciliği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Isparta.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)