Ders Adı Proje Tekniği
Ders Kodu SRP-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Proje aşamalarının öğretilmesi 2- Projede yapısal ve gıda üretim materyallerin gösterilmesini öğrenir 3- Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. 4- Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması 5- Tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Proje aşamalarının öğretilmesi. Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması, tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Proje aşamalarını öğretmek 2- Projede yapısal ve üretim materyallerin gösterilmesini öğretmek 3- Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. 4- Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması 5 - tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Dersin Amacı Proje aşamalarının öğretilmesi. Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması, tesis sahası haritalarının hazırlanması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Projenin tanımı-genel bilgiler
2 1/25000 - 1/5000 - 1/1000 ölçekli haritalarının hazırlanması
3 Kapak sayfalarının hazırlanması,
4 Kapasite Raporunun Doldurulması
5 Proje İş Akım Şemasının hazırlanması
6 Doğal Kaynak Kullanımı ve atık üretimi miktarlarının hesaplanması
7 Projenin yeri ve mevcut arazi kullanımı
8 Proje sahası jeolojik özellikleri
9 Deprem haritası
10 Yer Bulduru Haritası
11 1/1000 ölçekli harita üzerine ekipman yerleşimi
12 İçindekiler sayfası
13 Ekler Listesi
14 Final Dosyanın hazırlanması ve teslimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek 0
3 Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanmak 0
4 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
5 Şarap üretimi sektöründe tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
6 Şarap üretimi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışması yapabilme 0
7 Bağcılık ve asma üretimi, şarap tesisi planlama, işletme ve ürünü pazarlama aşamalarının tamamında gerekli planlamayı yapabildiğini göstermek, gerekli alet ekipmanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Şarap üretiminde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
9 Şarap kalite kontrolü için gerekli laboratuar analizlerini yapabilme ve sonuçları değerlendirme yeteneği kazandığını göstermek 0
10 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
11 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği ve işçi sağılığı, kalite kontrol sistemleri, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
12 Alanı ile ilgili konularda, mesleki ve sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
13 Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 1 12 12
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 2 2
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. Coskun., S., Gıda Üretim Tesisi Proje Örneği, 2010.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 5 adet haftalık ödev
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)