Ders Adı Şarap Atıkları Yönetimi
Ders Kodu SRP-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Şarap atıklarının çeşitlerini bilir 2. Şarap atıklarının nasıl değerlendirildiğini bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cibreden etil alkol eldesi, cibreden Potasyum bitartarat ve tartarik asit eldesi, cibrenin hayvan yemi olarak kullanılması, cibrenin gübre olarak kullanılması, üzüm çekirdeklerinden yağ eldesi, çekirdeklerden tanen eldesi, maya tortusundan alkol eldesi, maya tortusundan bitartarat eldesi, maya tortusundan yağ eldesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Şarap atık çeşitlerini öğretmek 2. Şarap atıklarının değerlendirilmesini öğretmek
Dersin Amacı Şarap atıklarının değerlendirilmesi ve farklı alanlarda kullanım şekillerinin öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Cibreden etil alkol eldesi
2 Cibreden etil alkol eldesi
3 Cibreden Potasyum bitartarat ve tartarik asit eldesi
4 Cibreden Potasyum bitartarat ve tartarik asit eldesi
5 Cibrenin hayvan yemi olarak kullanılması
6 Cibrenin gübre olarak kullanılması
7 Üzüm çekirdeklerinden yağ eldesi
8 Üzüm çekirdeklerinden yağ eldesi
9 Üzüm çekirdeklerinden tanen eldesi
10 Maya tortusundan alkol eldesi
11 Maya tortusundan alkol eldesi
12 Maya tortusundan bitartarat eldesi
13 Maya tortusundan yağ eldesi
14 Maya tortusundan yağ eldesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek 0
3 Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanmak 0
4 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
5 Şarap üretimi sektöründe tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
6 Şarap üretimi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışması yapabilme 0
7 Bağcılık ve asma üretimi, şarap tesisi planlama, işletme ve ürünü pazarlama aşamalarının tamamında gerekli planlamayı yapabildiğini göstermek, gerekli alet ekipmanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Şarap üretiminde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
9 Şarap kalite kontrolü için gerekli laboratuar analizlerini yapabilme ve sonuçları değerlendirme yeteneği kazandığını göstermek 0
10 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
11 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği ve işçi sağılığı, kalite kontrol sistemleri, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
12 Alanı ile ilgili konularda, mesleki ve sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
13 Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar (1) Aktan, N., Kalkan, H., 2000. Şarap Teknolojisi. Kavaklıdere Eğitim Yayınları No.4, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Ara sınav öncesi bir kısa sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)