Ders Adı Kalite Yönetim Sistemleri
Ders Kodu SRP-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Güvenli gıda üretimini bilir. 2. Kalite sistemlerini bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gıdalarda mikrobiyolojik riskler ve bulaşma kaynakları, mikrobiyal kökenli gıda bozulmaları, gıda kökenli sağlık riskleri, gıda koruma teknikleri ve ürün güvenliği, GMP uygulamaları, HACCP sistemi, HT ve PM kuramları, Gıdalara göre uygulanacak özgün işleme tekniklerinin belirlenmesi, Gıdalarda kalite güvenliği ve ürün kontrolü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Güvenli gıda üretimi konusunda bilgi vermek. 2. Kalite sistemleri hakkında bilgi vermek.
Dersin Amacı Öğrencilere, güvenli gıda üretimi konusunda bilgi vermek ve güvenli gıda üretimi esnasında dikkat etmeleri gereken kuralları öğretmektir. Güvenli gıda üretimi için gerekli olan kalite sistemleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Gıdalarda mikrobiyolojik riskler ve bulaşma kaynakları
2 Gıdalarda mikrobiyolojik riskler ve bulaşma kaynakları
3 Gıda kökenli sağlık riskleri
4 Gıda koruma teknikleri ve ürün güvenliği
5 Farklı işleme tekniklerinin geliştirilmesinde temel kuramlar
6 Gıdalarda kalite güvenliği üretim ve ürün kontrolü
7 HACCP kavramı
8 Mikrobiyolojik olarak ürün güvenliğinin sağlanması
9 Kalite güvenliği sistemlerinin oluşturulmasında önemli unsurlar
10 Endüstriyel gıda güvenliğinde hijyen-sanitasyonun yeri ve önemi
11 Gıda kalite kontrolünün endüstriyel önemi
12 Uygulamadaki kalite kontrol sistemleri
13 Etkin bir kalite kontrol sisteminin gerekleri
14 Gıda güvenliği ve bu konuda tüketici beklentileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek 0
3 Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanmak 0
4 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
5 Şarap üretimi sektöründe tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
6 Şarap üretimi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışması yapabilme 0
7 Bağcılık ve asma üretimi, şarap tesisi planlama, işletme ve ürünü pazarlama aşamalarının tamamında gerekli planlamayı yapabildiğini göstermek, gerekli alet ekipmanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Şarap üretiminde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
9 Şarap kalite kontrolü için gerekli laboratuar analizlerini yapabilme ve sonuçları değerlendirme yeteneği kazandığını göstermek 0
10 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
11 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği ve işçi sağılığı, kalite kontrol sistemleri, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
12 Alanı ile ilgili konularda, mesleki ve sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
13 Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 67    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Topal, R. Ş., 1996. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri. TÜBİTAK-MArmara Araştırma Merkezi Matbaası, Gebze Kocaeli.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Ara sınav öncesi bir kısa sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)