Ders Adı Mobil Programlama
Ders Kodu BPR-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Cevriye ALTINTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mobil Cihazları, Mobil İşletim Sistemlerini, Mobil uygulama geliştirme platformlarını öğrenir. 2) Mobil İşletim Sistemleri için program geliştirme araçlarını bilir. 3) Mobil uygulama geliştirme platformu Java ile mobil uygulama geliştirebilir. 4) Mobil Cihazlar için kullanıcı arayüzü geliştirebilir. 5) Mobil Cihaz sensörlerini kullanmayı öğrenir. 6) Mobil Cihazlarda veri saklama yöntemlerini bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mobil Cihazlar, Mobil İşletim Sistemleri, Mobil Uygulama Geliştirme Platformları, Mobil Servisler, Veri Saklama Yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Mobil Programlama Kavramını Açıklamak 2-Mobil uygulama geliştirmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemlerini ve platformlarını tanıtmak ve mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirmek için gerekli eğitimleri vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mobil İşletim Sistemlerinin tanıtımı
2 Mobil uygulama geliştirme dili Java´nın temel kavramları
3 Mobil Uygulama Geliştirme Ortamının tanıtılması
4 Kullanıcı arayüzlerin tasarımı - Layoutlar
5 Etkili kullanıcı arayüzlerinin tasarımı
6 Mobil işletim sistemlerinde dosya işlemleri
7 Mobil işletim sistemlerinde Veritabanı İşlemleri
8 Mobil işletim sistemlerinde Veritabanı Uygulaması
9 Mobil işletim sistemlerinde Sensörler
10 Mobil işletim sistemlerinde Sensör Uygulaması
11 Mobil işletim sistemlerinde Apiler
12 Mobil işletim sistemlerinde Api Uygulaması
13 Mobil işletim sistemlerinde Proje Geliştirme
14 Mobil işletim sistemlerinde Proje Geliştirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 3
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 3
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 3
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 2 16
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Aysan Ethem Narman, Android Programlama, Kodlab Yayın Hello Android, Ed Burnette Android Application Development All-in-one for Dummies Professional Android 2 Application Development, Reto Meier ANDROID TABANLI MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME, Berkan USLU, Kodlab Yayıncılık, 2013 Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours Ders Notları
Diğer Kaynaklar Aysan Ethem Narman, Android Programlama, Kodlab Yayın Hello Android, Ed Burnette Android Application Development All-in-one for Dummies Professional Android 2 Application Development, Reto Meier ANDROID TABANLI MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME, Berkan USLU, Kodlab Yayıncılık, 2013 Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Aysan Ethem Narman, Android Programlama, Kodlab Yayın Hello Android, Ed Burnette Android Application Development All-in-one for Dummies Professional Android 2 Application Development, Reto Meier ANDROID TABANLI MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME, Berkan USLU, Kodlab Yayıncılık, 2013 Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours Ders Notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)