Ders Adı Mikrodenetleyiciler
Ders Kodu BTT-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki farkları bilir 2) Mikro denetleyici organizasyonunu bilir 3) Assembler komutlarını tanır 4) Simülasyon programları ile mikro denetleyici uygulamalar geliştirebilir 5) Bir mikro denetleyiciyi assembler diliyle programlayabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mikro bilgisayar sisteminin donanımsal yapısı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki farkları bilmek 2) Mikro denetleyici organizasyonunu bilmek 3) Assembler komutlarını tanımak 4) Simülasyon programları ile mikro denetleyici uygulamalar geliştirebilmek 5) Bir mikro denetleyiciyi assembler diliyle programlayabilmek
Dersin Amacı Mikro bilgisayar sisteminin donanımsal yapısını, bilgisayar mimarilerini tanımak, mikroişlemci-mikro denetleyici kavramlarını bilmek, Mikro denetleyicileri ve PIC mikro denetleyici çeşitlerini tanımak, PIC mikro denetleyicilerini programlamak ve uygulamalar geliştirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mikrobilgisayar sistemlerine giriş, mikroişlemci ve mikro denetleyici kavramları ve aralarındaki farklar
2 Bilgisayar Mimarileri (CISC, RISC, Von Neuman, Harvard mimarileri)
3 Mikro denetleyici türleri ve PIC Mikro denetleyicilerine giriş
4 PIC Mikro denetleyicilerin donanımsal özellikleri
5 Bellek organizasyonu (Program ve Veri belleği)
6 PIC Mikro denetleyici minimum çalışma devreleri (Osilatör, Reset devreleri)
7 PIC Mikro denetleyici kaydedicileri ve işlevleri
8 Assembly dili komut yapısı ve PIC komutları I
9 PIC Komutları II
10 Program geliştirme aşamaları (MPLAB Programı kurulumu ve program yazımı)
11 Simülasyon Programları
12 Örnek uygulamalar - I
13 Örnek uygulamalar - II
14 Örnek uygulamalar - III
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [2] N.Toplaloğlu, S. Görgünoğlu, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler, Seçkin yayınları,2003 [3] Orhan Altınbaşak, Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama, Altaş yayıncılık, 2000 [4] www.microchip.com
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)