Ders Adı Sensörler
Ders Kodu BTT-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ali BALIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Haberleşme Sistemlerinde osilatörlerin öğrenilmesi 2) Kuvvetlendirici ve karıştırıcıların öğrenilmesi, 3) Modülasyon ve demodülasyon kavramlarının pekiştirilmesi 4) Filtre ve Mixer devrelerinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Haberleşme sistemlerindeki osilatör, kuvvetlendirici, karıştırıcı, Pasif filtreler , mixerler, modülasyon ve demodülasyon sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Haberleşme sistemlerinin incelenerek bu sistemlerde genel kavramların öğrenilmesi
Dersin Amacı Haberleşme sistemlerindeki osilatör, kuvvetlendirici, karıştırıcı, modülatör ve demodülatör gibi temel elemanların yapısını ve çalışma prensiplerini öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osilatörlerin Temel yapısı ve çalışması
2 Osilatör çeşitleri: Sinüsoidal ve sinüsoidal olmayan dalga üreteçleri
3 Filtre devrelerinin temel yapısı ve çalışma prensipleri
4 Filtre karakteristikleri, aktif ve pasif filtreler
5 Karıştırıcılar: Temel yapısı and çalışma prensipleri
6 Ara frekans kavramı, haberleşmede kullanılan karıştırıcı özellikleri
7 Karıştırıcı devre çizimleri
8 Temel kuvvetlendirici yapısı ve çalışma prensipleri
9 RF ve IF kuvvetlendiriciler
10 PLL ve frekans sentezleyiciler
11 Modülatör ve demodülatör devreleri
12 Modülatör, demodülatör çeşitleri ve özellikleri
13 Örnek RF Sistem uygulamalarının yapılması
14 Örnek RF Sistemlerinin incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 5 2 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 141    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. H. Kayran, “Modern Elektronik Sistemler” kitabı 2. R. Gilmore “Practical RF Circuit Design” kitabı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)