Ders Adı Sistem İyileştirme
Ders Kodu BTT-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Konusu ile ilgili bütün malzemeleri temin eder. 2. Konusunda bulunan malzemelerin sağlamlık doğruluk kontrollerini yapar 3. Baskılı devre şemasının kağıttan bakır plakete aktarmasını yapar. 4. Uygun bir yöntemle baskılı devreyi çıkartır 5.Devreyi montaja hazır hale getirir. 6. Uygun montaj sırasını takip ederek devrenin montajını yapar. 7. Devrenin testini yapar. 8.Devreyi günlük hayatta nasıl faydalı hale getirebileceğini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çalışma malzemelerinin belirlenmesi, Baskılı devrenin hazırlanması, Devrenin montajı ve testi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Konu ile ilgili malzemeleri tanıyabilme, seçebilme. 2. Belirli bir işlem sırasını takip ederek, baskılı devreyi hazırlayabilme. 3. Devrenin montajını ve testini yapabilme.
Dersin Amacı Seçilen Proje konularıyla alakalı çalışmaları tamamlamak, testlerini yapmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Devrenin malzemesinin temini ve sağlamlık-doğruluk kontrolleri
2 Devrenin malzemesinin temini ve sağlamlık-doğruluk kontrolleri
3 Devrenin baskı devresinin projelendirilmesi
4 Devrenin baskı devresinin projelendirilmesi
5 Devrenin baskı devresinin bakırlı plakete aktarılması
6 Devrenin baskı devresinin bakırlı plakete aktarılması
7 Baskı devrenin asite atılması ve deliklerin delinmesi
8 Baskı devrenin asite atılması ve deliklerin delinmesi
9 Elemanların baskı devreye yerleştirilmesi
10 Lehimlemenin yapılması
11 Devrenin çalıştırılması, gerekli ölçüm ve testlerin yapılması
12 Devrenin çalıştırılması, gerekli ölçüm ve testlerin yapılması
13 Devrenin çalıştırılması, gerekli ölçüm ve testlerin yapılması
14 Devrenin çalıştırılması, gerekli ölçüm ve testlerin yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 80
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 64    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Deney Setleri Lehimleme İstasyonları Bilgisayar Paket Programları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)