Ders Adı Kablosuz Ağlar
Ders Kodu BTT-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İnternet Sisteminin öğrenilmesi 2) Cep telefonu ve cep telefonu sistemlerinin öğrenilmesi 3) Görüntülü haberleşme teknolojilerinin öğrenilmesi 4) Yenil nesil teknolojilerin incelenmesi ve öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fax Cihazının Temel Çalışma Prensipleri, Fax alma, gönderme, Fax yapısı Deney setinde fax test noktalarının incelenmesi , ISDN (Integrated services digital network) Sistemler, xDSL Sistemler (Dijital Abone Hattı); HDSL(High-datarate digital subscriber line), ADSL(Asymmetric-data-rate digital subscriber line), VDSL Very-high data-rate digital subscriber line), Hücresel Telefon Sistemleri (AMPS, GSM,CDMA) Baz istasyonu antenleri ve montaj elemanları, Cep Telefonu yapısı Cep telefonu demontajı ve elemanları, GPRS ve 3. Nesil Görüntülü telefon Sistemleri TETRA (trans-Eurpean Trunked Radio System ) ve SDH (Synchronous Digital Hierarchy ) Sistemleri.Yahoo, elektronik posta alma,gönderme dosya yönetimi, Yahoo messenger, internet chat programları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Teknolojik gelişmelerin ışığında ortaya çıkan GSM, GPS, İnternet gibi haberleşme sistemlerinin kavranması
Dersin Amacı Gelişen Teknoloji ile birlikte haberleşme sektöründe olan yenilikleri takip ederek bu sistemlerin incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Fax cihazının temelleri ve çalışması
2 ISDN Sistemler
3 DSL Sistemler
4 İnternet Haberleşmesi
5 Hücresel Telefon Sistemleri
6 Baz İstasyonları ve Antenler
7 Cep telefonu yapısı ve çalışması
8 Görüntülü Haberleşme Sistemleri
9 E Posta ve Chat programları
10 Uzaktan Algılama Sistemleri
11 Örnek Haberleşme Sistemlerinin İncelenmesi
12 Örnek Haberleşme Sistemlerinin İncelenmesi
13 Örnek Haberleşme Sistemlerinin İncelenmesi
14 Örnek Haberleşme Sistemlerinin İncelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. F. Dağ, “Bilgi Teknolojileri” kitabı 2. M. Bereket, “Bilgi ve İletişim Teknolojisi”kitabı 3. Y. Kaplan, “Veri Haberleşmesinin Temelleri” kitabı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)