Ders Adı Geniş Alan Ağları
Ders Kodu BTT-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayar ağı kavramlarını bilir 2) Bilgisayar ağı katmanlarını ve işlevlerini açıklar 3) Bilgisayar ağlarını sınıflandırır 4) Bilgisayar ağlarında kullanılan fiziksel elemanları tanır ve açıklar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Veri ve Bilgisayar Haberleşmesine Giriş, Veri İletimi, Ağ topolojileri, Bilgisayar ağları ve sınıflandırılması, OSI başvuru modeli, Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bilgisayar ağı kavramlarını kavrayabilme. 2) Bilgisayar ağı katmanlarını ve işlevlerini açıklayabilme 3) Bilgisayar ağlarını sınıflandırabilme. 4) Bilgisayar ağlarında kullanılan fiziksel elemanları tanıyabilme ve açıklayabilme.
Dersin Amacı Bilgisayar Ağlarının altyapısını oluşturan teknolojileri tanımak, Temek bir bilgisayar ağı kurmada gerekli teorik bilgiyi kazandırmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Veri ve bilgisayar haberleşmesine giriş
2 Seri haberleşme, kablolu – kablosuz iletişim ortamları
3 Modem haberleşmesi, veri iletim modları
4 Bilgisayar ağları ve sınıflandırılması
5 Ağ Topolojileri
6 Ağ Topolojileri
7 OSI Başvuru Modeli ve Katmanları
8 OSI Başvuru Modeli ve Katmanları
9 Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanlar (Kablolar, Ağ arabirim kartı)
10 Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanlar (Hub, Tekrarlayıcı ve Anahtarlayıcılar)
11 Bilgisayar ağlarında kullanılan elemanlar (Köprüler, yönlendiriciler,…)
12 Ethernet çerçeve yapısı CSMA/CD çalışma prensibi
13 TCP/IP katmanları
14 IP adresleme sınıflandırmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [2] Veri ve Bilgisayar Haberleşmesi Ders Notları, İbrahim Özçelik, Sakarya Üniversitesi, 2005 [3] Data and Computer Communications, William Stallings, Prentice Hall, 2004 [4] Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fred Halsall, Addison [5] Computer Networks, Andrew Tanenbaum, Pearson Education, 2003 [6] Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring The Internet, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison Wesley, 2002 [7] TCP/IP ve eternet ağları,D.Reynders, E. Wright, Bileşim Yayıncılık, 2003
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)