Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Kodu BTT-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Programı paketini bilgisayara yükleme, çalıştırma, ekran ayarlarını ve konfigürasyon ayarlarını yapar. 2. Temel çizim komutlarının (daire, yay, çizgi, elips, çokgen, dikdörtgen, nokta, yazı v.b.)işlevlerini tanır. 3. Düzeltme ve sorgulama komutlarının (Silme, taşıma, kopyalama, döndürme, ölçülendirme, ayna görüntüsü elde etme, bölme v.b.) işlevlerini yapar. 4. Temel görüntü komutlarının işlevlerini kavrar. 5. Bloklama komutlarını kullanarak kendi objelerini oluşturur. 6. Çizim sayfaları ve özelliklerini kavrar. 7. Seçilen objelerin uygun ölçülendirme stilini kullanarak ölçülendirme işlemi yapar. 8. Yazıcı ve çiziciden çıktı alma ile ilgili genel bilgileri kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tercih edilen Paket programı yardımıyla örnek analog ve sayısal devrelerin oluşturulup (çizilip), çalıştırılması (simülasyon), analizlerinin (test ve ölçüm ) yapılması, maliyet analizinin oluşturulması, devrenin yazıcı veya çizici yardımıyla bastırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Tercih edilen program paketi için gerekli donanım ve yazılımın tanıtımı programın yüklenmesi , çalıştırılması, ekran ayarları ve konfigürasyon ayarlarını yapabilme. 2. Temel çizim komutlarını kullanarak obje oluşturma ve oluşturulan objeler üzerinde değişiklikler yapma objeleri birbiri ile irtibatlandırma işlemlerini yapabilme. 3. Düzeltme ve düzenleme komutlarını tanıyabilme, oluşturulan objeler üzerinde bu komutları uygulayabilme. 4. Görüntü kontrol komutlarının işlevlerini kavrayabilme, bu komutlarla işlem yapabilme. 5. Bloklama işlemlerini kavrayabilme. Mesleğe uygun özel sembol kütüphanesi oluşturabilme, çizim katmanları (sayfaları) ile ilgili işlemleri yapabilme. 6. Çizilen objelerin ölçülendirilmesi ve kapalı objelerle ilgili tarama işlemlerini yapabilme. 7. Program paketini kullanarak yapılan çizim ve tasarımların çıktılarını alabilme.
Dersin Amacı İşletim sistemleri konusunda yeterince bilgi ve beceri kazanmış mesleği ile ilgili tasarım paketlerini kullanılabilir bir duruma gelmiş öğrencinin,sektör bazında çok yaygın kullanılan bilgisayar destekli tasarım(CAD) paketlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanabilme, bu paketi kendi mesleğinde kullanılabilir bir duruma getirecek bilgi ve beceri kazanabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Paket programını tanır ve işlevlerini bilir
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
2 Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
3 Temel Çizim Elemanları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
4 Düzeltme ve sorgulama işlemleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
5 Görüntü ve kontrol işlemleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
6 Bloklama işlemleri ve katmanları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
7 Bloklama işlemleri ve katmanları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
8 Bloklama işlemleri ve katmanları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
9 Ölçülendirme ve tarama işlemleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
10 Yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
11 Genel Örnek Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
12 Genel Örnek Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
13 Genel Örnek Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
14 Genel Örnek Uygulamalar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili ders kitabının ilgili kısımlarının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 1 10
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Autocad Bilgisayar Destekli Tasarım. Dr Kayacan,M.C.,Dr Çelik, Ş.A., Aydoğdu,N., Bayrak Matbacılık Ltd Şti.,2002 2.AutoCAD 2004, Seçkin Yayınları, AutoCAD 2008 Seçkin Yayınları 3.Baykal,G., “Autocad 2000”, Pusula Yayıncılık ve İlt.Şti., 1999
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)