Ders Adı Veri Tabanı ve Yönetimi
Ders Kodu BTT-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Klasik Dosya Sistemi genel yapısını, avantajlarını ve dezavantajlarını bilir 2) Veri tabanı temel kavramlarını bilir 3) Veri tabanı sistemleri alt yapısını ve veri modellerini bilir 4) İlişkisel veritabanın temel özelliklerini, anahtar, ilişki çeşitlerini bilir 5) İlişkisel özellikler ve ilişkisel matematik işlemlerini bilir 6) Bir sistemin veri tabanı tasarımını gerçekleştirebilir 7) Veritabanı yöneticisinin, uygulama programcısının, normal kullanıcının görevlerini bilir, veritabanı iç işlemlerini bilir 8) SQL (Yapısal Sorgulama Dili)kullanılan veri tiplerini bilir, SQL komutlarını kullanarak veritabanı, tablo oluşturabilir 9) SQL komutlarını kullanarak kayıt ekleyebilir, güncelleyebilir, silebilir 10) SQL komutlarını kullanarak kayıtlar üzerinde temel sorgular gerçekleştirebilir 11) MS Access veri tabanı yönetim sistemi uygulama programını veritabanı oluşturabilir 12) MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar oluşturabilir, oluşturulan tablolar arasında ilişkiler gerçekleştirebilir 13) Tablolara veri girmek, güncellemek ve silmek için form sayfaları oluşturabilir 14) MS Access görsel arayüzünü kullanarak sorgular oluşturabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Veritabanı yöneticisinin, uygulama programcısının, normal kullanıcının görevleri, veritabanı iç işlemleri, Ms SQL Server ve SQL kullanarak veri tabanı sistemi oluşturma, SQL komutları/uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Klasik Dosya Sistemi genel yapısını, avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenmek 2) Veri tabanı temel kavramlarını öğrenmek 3) Veri tabanı sistemleri alt yapısını ve veri modellerini öğrenmek 4) İlişkisel veritabanın temel özelliklerini, anahtar, ilişki çeşitlerini öğrenmek 5) İlişkisel özellikler ve ilişkisel matematik işlemlerini öğrenmek 6) Bir sistemin veri tabanı tasarımını öğrenmek 7) Veritabanı yöneticisinin, uygulama programcısının, normal kullanıcının görevlerini, veritabanı iç işlemlerini öğrenmek 8) SQL (Yapısal Sorgulama Dili)kullanılan veri tiplerini, SQL komutlarını kullanarak veritabanı, tablo oluşturmayı öğrenmek 9) SQL komutlarını kullanarak kayıt, güncelleme, silme işlemlerini öğrenmek 10) SQL komutlarını kullanarak kayıtlar üzerinde temel sorgular yapabilmek 11) MS Access veri tabanı yönetim sistemi uygulama programını veritabanı yapabilmek 12) MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar oluşturmak, oluşturulan tablolar arasında ilişkiler gerçekleştirmek 13) Tablolara veri girmek, güncellemek ve silmek için form sayfaları oluşturmak 14) MS Access görsel arayüzünü kullanarak sorgular oluşturmak
Dersin Amacı Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama programı (MS Access) görsel arayüzü ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Klasik dosya sistemi temel özellikleri, avantajları, dezavantajları, Veritabanı sistemleri genel yapısı ve özellikleri
2 Temel veritabanı kavramları(tablo, alan, kayıt v.b.) veritabanı yazılımları, donanım alt yapısı, Veri Modelleri (Ağ, hiyerarşik, nesnel, ilişkisel), Veri soyutlanması, veritabanı sistemleri alt yapısı, veri bağımsızlığı, veri çok yüzlülüğü
3 Veritabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılmaları( veri modeline göre, veri saklama biçimine göre, fiziksel konumuna göre v.b.), Donanımlar, Yazılımlar(hizmet programları, Veri iletişim yöntemleri), Kullanıcılar
4 İlişkisel veritabanı özellikleri, tablolar, ilişkiler, anahtarlar, İlişkisel veritabanını matematiksel alt yapısı, Kartezyen çarpımı, bağıntı, ilişkisel matematik, ilişkisel matematik işlemleri
5 Veritabanı iç işlemleri (veritabanı güvenliği,yedekleme, kurtarma)
6 Veritabanı tasarımı, normalizasyon işlemleri, tasarım sırasında dikkat edilecek noktalar, örnek uygulama
7 SQL (Yapısal Sorgulama dili) genel özellikleri, standardizasyonu, SQL’de kullanılan veri tipleri, yeni veri tipi oluşturma, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablo güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme
8 SQL komutları ile tabloya kayıt ekleme var olan kayıtları güncelleme silme ve temel sorgulama işlemleri, kısıtlar ve yardımcı komutlar kullanarak sorgu oluşturma işlemleri
9 SQL (Yapısal Sorgulama dili) komutları kullanarak tablolararasında bağlantı oluşturma, iç içe sorgu oluşturma, sorgulama esnasında gruplama gerçekleştirme
10 MS Access kurulumu, arayüz kullanımı,MS Access ‘da veritabanı oluşturma, MS Access görsel arayüzünde sihirbaz kullanarak tablo oluşturma, anahtar tanımlama (birincil anahtar, aday anahtar, yabancı anahtar)
11 MS Access veri tipleri, görsel arayüzde tasarım görünümünde tablo oluşturma, Alan özellikleri, var olan tabloya alan ekleme, alan silme, birincil anahtar ve aday anahtar oluşturma
12 MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar arasında ilişki (birebir, birçok) oluşturma, var olan ilişkileri düzenleme ve silme
13 Veri sayfası görünümü kullanarak tablolara kayıt ekleme, kayıtların listelenmesi, kayıtlar içerisinde veri aranması, sihirbaz kullanarak form oluşturma, MS Access ’da sihirbaz kullanarak sorgu oluşturma, tasarım görünümünde sorgu tasarımı
14 Kayıt ekleme, kayıt güncelleme ve kayıt silme sorguları, oluşturulmuş sorguların çalıştırılması, Tasarım görünümünde form oluşturma, araç kutusu, form sayfasına nesne ekleme, Nesneleri özelliklerini kontrol etme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1]Veritabanı Yönetim Sistemleri ve SQL/ PL- SQL/ T- SQL , Zehra Alakoç Burma, Seçkin Yayıncılık 2009 [2]Veritabanı Yönetim Sistemleri, Yaşar Taşdemir, Türkmen Kitapevi 2004 [3]Veritabanı Yönetim Sistemleri,Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay, Dr. Gül Tokdemir ,Kendi Yayınevi 2010
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)