Ders Adı TCP/IP Temelleri
Ders Kodu IAT-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Fiber Optik Haberleşme İlkelerinin Öğrenilmesi 2) Fiber Optik kabloların özellikleri ve yapılarının incelenmesi 3) Işığın kırılma ve yansıma kanunlarının öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fiber Optik Haberleşme İlkeleri: Optik iletimin tarihçesi, Kullanım gereksinimleri, Diğer iletim sistemleri ile karşılaştırılması; Işık Taşıyıcı Olarak Fiber Optik Kablo Özellikleri ve Fiber Optiklerin İletim Karakteristikleri: Işığın yansıması ve kırılması, SNELL kanunu, Fiber optik kablo yapısı, Işık iletimi, Işık kaynakları, CCITT standartları; Fiber Optik İletişimde Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Fiber kablo özellikleri, fiber optik hattı ve fiber optik veri iletiminde kullanılan laserlerin yapısının kavranması
Dersin Amacı Fiber optik iletişim sisteminin özellikleri ve uygulama alanlarının incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Optik iletimin tarihçesi ve kullanım
2 Optik iletimin diğer iletim sistemleri ile karşılaştırılması
3 Işık taşıyıcısı olarak fiber optik kablo özellikleri
4 Fiber optik iletim karakteristiği
5 Işık: Yansıması ve kırılması, Snell Kanunu, kırılma indeksi Fiber optik iletim karakteristiği
6 Fiber optik kablo yapısı: Adım indisli, kademe indisli fiber optik
7 Işık kaynakları ve özellikleri
8 CCITT standartları
9 Laser ışık kaynağının tanımı ve özellikleri
10 Fiber optic kablonun döşenmesi, bağlantıların yapılması, arıza arama ve giderme
11 Ülkemizdeki fiber optik kablo üretimine genel bakış
12 Dünyadaki fiber optik kablo üretimine genel bakış
13 Örnek Fiber Sistemlerin İncelenmesi
14 Örnek Fiber Sistemlerin İncelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. M. Yağımlı, “Optoelektronik ve fiber optik ” kitabı 2. S. Özsoy, “Fiber Optik” kitabı
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)