Ders Adı Ağ Yönetimi I
Ders Kodu IAT-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Uydu sistemlerinin yapısının öğrenilmesi 2) Çanak anten sistemlerinin öğrenilmesi 3) Hücresel haberleşme sistemlerinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uydu haberleşmesinin temel ilkeleri , Uydu verici – alıcıları Elemanların tanıtımı, Uydu frekans bandları . Çanak anten montajı , Türksat Projesi TURKSAT montaj. Çanak anten yapıları HOTBIRD montaj, yabancı uyduların alınması, Hücresel haberleşme sistemi, Haberleşme mobil sistemleri, şifreli haberleşme , Analog ve dijital hücresel iletişim sistemi , Sinyal polarizasyonu , Bir uydunun ömrünü belirleyen parametreler, internet haberleşmesi, internet IP adres grupları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uydu verici ve alıcı sistemlerini inceleyerek, uydu sistemlerinin kurulumunun öğrenilmesi, hücresel iletişim sistemlerinin yapısının öğrenilmesi
Dersin Amacı Uydu Sistemleri ve Analog – Sayısal Hücresel haberleşme sistemlerinin incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Uydu iletişim sistemlerinin temelleri
2 Uydu frekans bandları
3 Uydu yer istasyonunun haberleşme donanımı
4 Uydu mobil haberleşme sistemleri
5 Hücresel mobil telefon sistemleri
6 Uydunun haberleşme donanımı
7 Haberleşme Mobil Sistemleri
8 Çanak anten kurulum ve montajı
9 Uydudan televizyon kablolu uydu dağıtım sistemleri
10 Uydudan radyo yayınları kablolu uydu dağıtım sistemleri
11 Radyasyonun biolojik etkileri
12 Örnek Uydu Anten Sistemlerinin İncelenmesi
13 Örnek Uydu Anten Sistemlerinin İncelenmesi
14 Örnek Uydu Anten Sistemlerinin İncelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 4 2 8
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. E. Bayrakçı, “Uydu ve Hücresel Haberleşme Sistemleri” kitabı 2. İ. Çakaloz, “Uyducunun el kitabı” kitabı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)