Ders Adı Yönetim Bilişim Sistemleri
Ders Kodu IAT-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayarın tanımı bilir ve donanım parçalarını tanıyabilir, 2) Bilgisayar donanım parçalarının görev ve işlemlerini bilir, 3) Windows İşletim sistemini kullanabilir ve denetim ayarlarını yapabilir, 4) İnternet servis hizmetlerine aşinadır ve internet üzerinden araştırma yapabilir, 5) MS Word uygulama programında belge oluşturabilir, biçimlendirme yapabilir, tablo oluşturabilir, programın ve belgelerin özelliklerini ayarlayabilir. 6) MS Excel uygulama programında çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere biçimlendirme yapabilir, formül ekleyebilir, programın ve çalışma kitaplarının özelliklerini ayarlayabilir. 7) MS Powerpoint uygulama programında sunu slaytları oluşturabilir, slayt düzeni, slayt tasarımı ve slayt animasyonu gibi biçimlendirme özelliklerini gerçekleştirebilir, programın ve sunun özelliklerini ayarlayabilir. 8) MS Access veritabanı uygulama programı ile veritabanı oluşturabilir, oluşturduğu veritabanına tablolar ekleyebilir, tablolar arasında ilişkiler tanımlayabilir, tablolara veriler ekleyebilir, veri girişi için form oluşturabilir, veriler üzerinde sorgu 9) MS Outlook ile e-postaları ve randevularını düzenleyebilir, e-posta gönderimi ve alımı yapabilir, MS Outlook ayarlarını gerçekleştirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows XP), internet ve ofis uygulama programlarını içermesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bilgisayarın tanımı bilir ve donanım parçalarını tanımlamak 2) Bilgisayar donanım parçalarının görev ve işlemlerini bilmek 3) Windows İşletim sistemini kullanabilir ve denetim ayarlarını yapmak 4) İnternet servis hizmetlerine aşinadır ve internet üzerinden araştırma yapmak 5) MS Word uygulama programında belge oluşturabilir, biçimlendirme yapabilir, tablo oluşturabilir, programın ve belgelerin özelliklerini ayarlayabilmek 6) MS Excel uygulama programında çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere biçimlendirme yapabilir, formül ekleyebilir, programın ve çalışma kitaplarının özelliklerini ayarlayabilmek 7) MS Powerpoint uygulama programında sunu slaytları oluşturabilir, slayt düzeni, slayt tasarımı ve slayt animasyonu gibi biçimlendirme özelliklerini gerçekleştirebilir, programın ve sunun özelliklerini ayarlayabilmek 8) MS Access veritabanı uygulama programı ile veritabanı oluşturabilir, oluşturduğu veritabanına tablolar ekleyebilir, tablolar arasında ilişkiler tanımlayabilir, tablolara veriler ekleyebilir, veri girişi için form oluşturabilmek 9) MS Outlook ile e-postaları ve randevularını düzenleyebilir, e-posta gönderimi ve alımı yapabilir, MS Outlook ayarlarını gerçekleştirebilmek
Dersin Amacı Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows XP), internet ve ofis uygulama programlarının(MS Word, Excel, Powerpoint, Access ve Outlook ) temel seviyede kullanma becerilerini vermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilgisayar Tanımı, Tarihçesi, Temel Özellikleri, Donanım ve Yazılım kavramları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
2 Windows XPye giriş, Dosya dizin kavramı, Pencere özellikleri, Yeni klasör oluşturmak, Kes-Kopyala-Yapıştır, Bilgisayarı kapatmak
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
3 Windows XP- Bilgisayarım, Geri dönüşüm kutusu, Kısayol oluşturma, Birlikte aç, Masaüstü özellikleri, Görev çubuğu, İletişim kutuları, Form elemanları, Başlat menüsü, Donatılar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
4 Temel İnternet servisleri, İnternet tarayıcılar ve ayarları, Arama motorları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
5 MS Word MS Word ekranı, Araç çubukları ve özellikleri, Kaydet, Güvenlik seçenekleri, Sayfa Yapısı, Wordde yazı yazma, Yazı tipi özellikleri, Biçim boyacısı, Paragraf özellikleri, Sekmeler, Kenarlık ve Gölgelendirme, Sütunlar, Madde işaretleri ve numar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
6 MS Word Tablo eklemek ve tablo araç çubuğu, Çizim nesnesi eklemek, Şablonlar, Otomatik düzeltme seçenekleri, Özel yapıştır, Bul-Değiştir-Git, Küçük resim ve resim eklemek, resim araç çubuğunun kullanılması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
7 MS Excel - Excel´e Giriş, Sayfa ve Hücre Kavramı, İmleç Çeşitleri, Sayfa Sekmeleri, Kes-Kopyalama-Yapıştır, Satır ve Sütun İşlemleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
8 MS Excel - Araç Çubuklarıyla Tanışmak, Dosyalarla Çalışmak, Çalışma Sayfasında Gezinmek
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
9 MS Excel - Operatörler, Formül Oluşturma, Hücre Biçimlendirme, Çizim Nesneleri Oluşturmak, Grafikler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
10 MS Powerpoint - Slayt oluşturmak, Slayt düzeni, Slayt Tasarımı, Özel animasyon, ses eklemek ve slaytı başlatmak
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
11 MS Access ve veritabanı temel kavramları, Tablo Oluşturma, Anahtarlar, ilişkiler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
12 MS Access Veri Görünüm Sayfası, Form Oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
13 MS Access Sorgu Oluşturma
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
14 MS Outlook ile hesap oluşturma ve hesapları yönetme, e-posta işlemleri, adres defteri oluşturma ve yönetme, Ajanda yönetimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Microsoft Yayınları
Materyal
Dökümanlar Konu paylaşımının yapılması ve sunumu.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)