Ders Adı İnternet Güvenliği
Ders Kodu IAT-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Cevriye ALTINTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, temel veri iletişimini ve ağ kavramlarını bilir. Öğrenci, şifreleme ve kodlama yöntemleri ile özet fonksiyonlarının çalışma prensiplerini bilir. Öğrenci, çeşitli saldırı ve istismar metotları ile bunlardan korunma yöntemlerini bilir. Öğrenci, kurumsal ağ güvenliği, siber güvenlik ve risk yönetimi konularını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Veri İletişimi; Ağ ve Ethernet; OSI Referans Modeli; Protokol ve Port Kavramları; TCP/IP´nin Yapısı; İnternet Protokolü (IP); ARP Dinleme; Kodlama Teknikleri; Anahtar Temelli Şifreleme; Özet Fonksiyonları; Saldırı ve İstismar Metotları; Kod Sızması Saldırıları; Kurumsal Ağ Güvenliği; Siber Güvenlik ve Risk Yönetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnternet, ağ ve bilgi güvenliği alanında kullanılan yöntemler, saldırı metotları ve korunma konusunda bilgiler vermek.
Dersin Amacı İnternet, ağ ve bilgi güvenliği alanında kullanılan yöntemler, saldırı metotları ve korunma konusunda bilgiler vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Veri İletişimi
2 Ağ ve Ethernet
3 OSI Referans Modeli
4 Protokol ve Port Kavramları
5 TCP/IP´nin Yapısı
6 İnternet Protokolü (IP)
7 ARP Dinleme
8 Kodlama Teknikleri
9 Anahtar Temelli Şifreleme
10 Özet Fonksiyonları
11 Saldırı ve İstismar Metotları
12 Kod Sızması Saldırıları
13 Kurumsal Ağ Güvenliği
14 Siber Güvenlik ve Risk Yönetimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 9 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ÇÖLKESEN Rıfat, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, ISBN:975-6797-00-2, 2002 KARAARSLAN Enis, “Network (Ağ) Güvenliği Temelleri” Eğitim Notları, 2008 TURGUT, Hulusi, “Ağ Teknolojilerine Giriş”, Gelişim Yayınları, 2004 ÖZBİLEN, Alper, “Kablosuz Ağlar”, Pusula Yayınları, 2006
Diğer Kaynaklar ÇÖLKESEN Rıfat, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, ISBN:975-6797-00-2, 2002 KARAARSLAN Enis, “Network (Ağ) Güvenliği Temelleri” Eğitim Notları, 2008 TURGUT, Hulusi, “Ağ Teknolojilerine Giriş”, Gelişim Yayınları, 2004 ÖZBİLEN, Alper, “Kablosuz Ağlar”, Pusula Yayınları, 2006
Materyal
Dökümanlar ÇÖLKESEN Rıfat, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, ISBN:975-6797-00-2, 2002 KARAARSLAN Enis, “Network (Ağ) Güvenliği Temelleri” Eğitim Notları, 2008 TURGUT, Hulusi, “Ağ Teknolojilerine Giriş”, Gelişim Yayınları, 2004 ÖZBİLEN, Alper, “Kablosuz Ağlar”, Pusula Yayınları, 2006
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)