Ders Adı Etholoji
Ders Kodu LVT-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Fatime Şeyma ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Ruminant, carnivor, equidea grubunda yer alan hayvanların yavru büyütme, anne-yavru ilişkisi, çiftleşme, oyun, beslenme, yuva kurma, iç güdüsel hareketler, beslenme vb. davranışları kavrayabilecek Ö02 Modern hayvan yetiştiriciliği ve refah ilişkileri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Etolojinin (hayvan davranışları bilimi) tarihsel gelişimi, davranış araştırmalarında kullanılan yöntemler, davranışların sinirsel ve hormonal denetimi, davranışların sınıflandırılması, doğuştan birlikte getirilen (kalıtsal) davranışlar, sonradan kazanılan (öğrenilmiş) davranışlar, hayvanlarda görülen toplumsal davranışlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hayvanların vücut dili, sosyal organizasyonu, insanlarla olan ilişkileri, haberleşmeleri, iç güdüsel hareketleri, refleks, klişe hareketleri, beslenme, av, savunma hareketleri temizlik, oyun çiftleşme hareketleri
Dersin Amacı Davranışın biyolojik, genetik ve çevresel temellerinin ve davranış araştırmalarında kullanılan yöntemlerin öğretilmesi Hayvanların göstermiş oldukları davranışların ne anlama geldiklerinin öğretilmesi, öğrencilerinin hayvanlarının barınma sistemleri ve refahı konularında (özellikle çiftlik hayvanları) bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 0
2 Laboratuar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 0
3 Laboratuar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak 0
4 Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak 0
5 Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak 0
6 Materyalleri analize hazırlamak 0
7 Materyal analizlerini ( biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak 0
8 Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek 0
9 Materyal analiz sonuçlarını laboratuar uzmanına ulaştırmak. 0
10 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 0
11 İnsan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışmak. 0
12 Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanında sürü tedavisi, aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışmak. 0
13 Binicilik ve at yetiştiriciliği konusunda bilgiler edinmek 0
14 Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak 0
15 Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulamak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)