Ders Adı Veteriner Laboratuar Teknik ve Prensipleri
Ders Kodu LVT-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Gülçin YAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Laboratuvarda çalışma prensiplerinin öğrenilmesi Laboratuvar güvenliği ve kazaları hakkında bilgi sahibi olmak. Laboratuvar malzemeleri ve cihazlarının tanınması kullanımlarının öğrenilmesi Biyolojik örnek alma ve analiz etme yeteneklerinin sağlanması. Bilimsel çalışmalarda yardımcı personel olarak çalışabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hematolojik tanı yöntemlerini ile biyokimyasal yöntemlerin, amaç, araç-gereç, tenik ve sonuçları hakkında bilgi vermek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin laboratuar malzemelerini tanımas, deney yapabilme yetilerinin geliştirilmesi ve laboratuar temizliği ,güvenliği,davranşı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlama.
Dersin Amacı Öğrencilerin laboratuar malzemelerini tanıması,laboratuar cihazlarını tanıması ve bunların kullanımlarını öğrenmesi,deney yapabilme yetilerinin geliştirilmesi ve laboratuar temizliği ,güvenliği,davranşı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Laboratuvar ortamında davranış şekilleri ve önemi
2 Laboratuvar güvenliği ve Temizliği
3 Laboratuvarda Temel Hesaplamalar
4 Temel laboratuvar malzemeleri ve cihazları
5 Ara sınav ve konu tekrarı
6 Laboratuvarda Temel Kavramlar (Distile su, Ders kitabı ve internet Ayraclar,Tamponlar vb)
7 Laboratuvarda Otomasyon ve Laboratuvar enformasyon Ders kitabı ve internet sistemleri
8 Laboratuvarda kullanılan temel analiz yöntemlerinin çalışma Ders kitabı ve internet prensipleri
9 Laboratuvarda kullanılan ileri analiz yöntemlerinin çalışma Ders kitabı ve internet prensipleri
10 Biyolojik örnek alma ve saklama koşulları
11 Laboratuvarda kullanılan temel analiz yöntemlerinin çalışma Ders kitabı ve internet prensipleri
12 Laboratuvarda kullanılan ileri analiz yöntemlerinin çalışma Ders kitabı ve internet prensipleri
13 Biyolojik örnek alma ve saklama koşulları
14 Genel Sınav
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak 5
2 Laboratuar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 5
3 Laboratuar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak 5
4 Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak 5
5 Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak 5
6 Materyalleri analize hazırlamak 5
7 Materyal analizlerini ( biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak 5
8 Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek 5
9 Materyal analiz sonuçlarını laboratuar uzmanına ulaştırmak. 5
10 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek 5
11 İnsan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışmak. 5
12 Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanında sürü tedavisi, aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışmak. 5
13 Binicilik ve at yetiştiriciliği konusunda bilgiler edinmek 5
14 Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak 5
15 Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulamak. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ
Diğer Kaynaklar -Veteriner Laboratuvar Teknikleri Ve Prensipleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
Materyal
Dökümanlar -Veteriner Laboratuvar Teknikleri Ve Prensipleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Kendi hazırladığım slayt notlarım
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)