Ders Adı Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
Ders Kodu LVT-241
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Mustafa ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır. Ö02 Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar. Ö03 Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. Ö04 Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar. Ö05 Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar. Ö06 Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar. Ö07 Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgiyi tanımlar. Ö08 İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar. Ö09 Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri tekrarlar. Ö10 Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinde Temel Sürü Sağlığı Prensipleri 2 Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinde Bakım,Yönetim ve Sağlık 3 Süt ineklerinde Sürü Sağlığı ve Üretimi 4 Beslenmenin Sürü Sağlığına Etkisi 5 Sürüde Reprodüktif Sağlık 6 Sürüde Meme Sağlığı 7 Sürüde Meme Sağlığı 8 Ara sınav Sürüde Meme Sağlığı 9 Ruminantlarda Hasta Hayvanların Belirlenmesinde Önemli Noktalar 10 Hastalıklardan Genel Koruma 11 Biyogüvenlik 12 Sürü Sağlığını Etkileyen Önemli Hastalıklar 13 Sürü Sağlığını Etkileyen Önemli Hastalıklar 14 Sürü Sağlığını Etkileyen Önemli Hastalıklar 15 Final
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinde Bakım, Yönetim ve Sağlık
Dersin Amacı Sürü sağlığı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)