Ders Adı Gıda Analizleri
Ders Kodu GIT-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Şerife ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Gıda alanında uygulanan genel analiz yöntemlerinin prensiplerini öğrenmek ve uygulamak Gıda analizlerinin, farklı ürünlerde uygulanma yöntemlerini öğrenmek ve işlem becerilerini kazanmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Laboratuarda çalışırken uyulması gerekli emniyet kuralları Çözelti hazırlama hesaplamaları Normalite ve molarite, problem çözümleri Populasyonu temsil eden uygun örneklerin alınma metodları, AOAC Asitlik, kuvvetli ve zayıf elektrolit kavramları, titrasyon, pH Gıdalarda kuru madde belirleme metodları Yağ Analizi Gıdalarda azot tayini, toplam azot, protein olmayan azot, Kjeldahl metodu, yakma ve destilasyon, gerçekleşen reaksiyonlar Tuz analizi ve reaksiyonlar Kül analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gıda alanında uygulanan genel analiz yöntemlerinin prensiplerini öğrenmek ve uygulamak
Dersin Amacı Gıda endüstrisindeki bazı analizlerin yapımını öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Gıda işletmelerinde bulunan Araştırma (Ar-Ge) ve Kontrol laboratuvarlarının işlevleri
2 Örnek Alma ve Örneklerin Analize Hazırlanması
3 Farklı oranlarda madde hazırlatılması
4 Tuz Tayini
5 Askorbik Asit (C vitamini) Tayini
6 Şeker Tayini (Lane-Eynon Metodu)
7 Şeker Tayini (Lane-Eynon Metodu)
8 Ara sınav öncesi ders değerlendirmesi
9 Yağ Tayini(Gerber Metodu)
10 Yağ Tayini(Gerber Metodu)
11 Yağ Tayini (Ekstraksiyon Metodu)
12 Protein Tayini
13 Luff-Scroll Metodu ile Şeker Analizi
14 Luff-Scroll Metodu ile Şeker Analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 5
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 4
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 4
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 4
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 4
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 12 3 36
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Dokuzoğlu, C., Gıda Analizleri, Marmara Kitapevi, 2000. Cemeroğlu, B., Gıda Analizleri, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları,2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)