Ders Adı İstatistik
Ders Kodu GIT-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Şerife Çevik
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İstatistikte yer alan temel kavramların öğretilmesi ve yorumlanabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Sıklık Dağılımı, Populasyon ve Örneklem, Mod, Medyan, Varyans,Standart Sapma, Ki-Kare Testi, Regresyon ve Korelasyon,Toplanma Oranı,Zaman ve Mekan Serileri, Endeksler, Olasılıklar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İstatistiğin temel kavramlarının kavranılması
Dersin Amacı İstatistiğin temel kavramlarının kavranılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel Kavramlar
2 Sıklık Dağılımı
3 Populasyon ve Örneklem
4 Normal dağılım ve tablosunun kullanımı
5 Mod
6 Medyan
7 Standart Sapma
8 Ki-Kare Testi
9 Ki-Kare Testi
10 Regresyon ve Korelasyon
11 Toplanma Oranı
12 Zaman ve Mekan Serileri
13 Endeksler
14 Olasılıklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 3
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 0
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 0
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 0
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Yıldız, N., Akbulut, Ö., Bircan H., 2002. istatistiğe Giriş. Aktif Yayınevi. Erzurum, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)