Ders Adı Biyoloji
Ders Kodu GIT-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) SÜMEYRA AYDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu derste öğrenciler biyoloji bilimi ve bu alan hakkında bilgiler edinerek, gıda işleme teknolojisine bu bilgilerin nasıl uyarlanabileceği hakkında ön bilgi ve beceriler kazanacaklardır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünyanın Oluşumu ve organik evrim. Hücre Teorisi ve Hücrenin Morfolojisi, Biyomoleküller, Enzimler, Vitaminler ve Koenzimler Makromolekül Biyosentezi. Hücre Bölünmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Biyoloji bilimi ve bu alan hakkında bilgiler edinilmesi
Dersin Amacı Biyolojinin temel kavramlarının öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Biyolojinin tanımı ve bilimsel metot
2 Canlıların oluşumu, canlıların özellikleri
3 Canlıların sınıflandırılması, yaşam ve beslenme şekilleri
4 Hücrenin tanımı, yapısı, prokaryot ve ökaryot hücreler
5 Organik ve inorganik maddelerin yapı ve fonksiyonları
6 DNA ve RNA’nın yapısı
7 Replikasyon, Transkripsiyon
8 Protein sentezi
9 Hücre organallerinin yapısı ve fonksiyonları
10 Hücre organallerinin yapısı ve fonksiyonları
11 Mitoz ve mayoz bölünme
12 Canlılarda üreme tipleri
13 Fotosentez, kemosentez
14 Solunum olayları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 3
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 1
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 1
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 2
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 1 4
Sunum 0 0 0
Proje 2 1 2
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 4 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 4 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Tatlı A.,Genel Biyoloji (Botonik), ETAM Matbaası, 1995. 2.Kiziroğlu, İ., Genel Biyoloji, Desen Yayınları, 1990. 3. Kocataş, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, 1996 4. Karol, S., Ayvalı, C., Suludere, Z., Hücre Biyolojisi, Öğün Matbaacılık, 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)