Ders Adı Genel Kimya
Ders Kodu GIT-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Okan BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Atomik teori ve periyodik tablonun öğrenilmesi 2) Adlandırma, kimyasal bileşiklerin tipleri ve formüllerinin öğrenilmesi 3) Bazı kimyasal bağ teorilerinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Madde, Enerji, Metrik Sistemler, Atomun Yapısı, Atomun Bileşenleri, Elementlerin Elektronik Yapısı, Periyodik Özellikler, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapıları, Molekül Geometrisi ve VSEPR Kuramı, Kimyasal Reaksiyonlar, Denkleştirilmeleri, Mol Kavramı, Stokiyometri, Termokimya, Gazlar, Gaz Yasaları, Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler ve derişim birimleri, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Suda az çözünen tuzlarda denge
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Atom ve molekülleri tanımak ve bunların fiziksel ve kimyasal davranışlarını öngörebilmek. 2) Modern teknolojinin gerektirdiği yeni özellikteki maddelerin sentezi, özelliklerinin belirlenmesi, yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması
Dersin Amacı Dersler sonunda öğrencilerin; madde, kimya, atomik ve moleküler yapı ve stokiyometrik hesaplamalar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Madde, Enerji, Metrik Sistemler
2 Atomun Yapısı, Atomun Bileşenleri
3 Elementlerin Elektronik Yapısı, Periyodik Özellikler
4 Kimyasal Bağlar, Lewis Yapıları
5 Molekül Geometrisi ve VSEPR Kuramı
6 Kimyasal Reaksiyonlar, Denkleştirilmeleri
7 Mol Kavramı, Stokiyometri, Termokimya
8 Gazlar, Gaz Yasaları
9 Sıvılar ve Katılar
10 Çözeltiler ve derişim birimleri
11 Kimyasal Kinetik
12 Kimyasal Denge
13 Asitler ve Bazlar
14 Suda az çözünen tuzlarda denge
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 0
3 0
4 1
5 2
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 22 22
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- R. H. Petrucci, W.S. Harwood., “Genel Kimya”, Palme yayıncılık 2- C.E. Mortimer, “Modern Üniversite Kimyası”, Çağlayan Kitabevi 3- B.G. Segal, “Chemistry Experiment and Theory”, Wiley, Second Edition
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)