Ders Adı Meyve ve Sebze Teknolojisi
Ders Kodu GIT-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Şerife ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Meyve ve Sebze işleme teknolojisi konusunu öğretmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Meyve ve sebzelerın çeşitli yöntemlerle muhafazasında uygulanan ön işlemler, meyve ve sebzelerin dondurularak muhafaza edilmeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Meyve ve Sebze işleme teknolojisi hakkında detaylı bilgi vermek
Dersin Amacı Meyve ve Sebze işleme teknolojisi hakkında detaylı bilgi vermek ve bunu uygulamalarla pekiştirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Meyve ve sebzelerin bileşimi
2 Meyve ve sebzelerin bileşimi
3 Meyve ve sebze işlemede kullanılan başlıca katkı maddeleri
4 Meyve ve sebzelerde bozulmalar
5 Meyve ve sebzelerde bozulmalar
6 Meyve ve sebze ürünlerinin mikrobiyolojisi
7 Meyve ve sebze ürünlerinin mikrobiyolojisi
8 Meyve ve sebzelerin dayandırılma yöntemleri
9 Meyve ve sebzelerin dayandırılma yöntemleri
10 Meyve ve sebzelerin soğukta depolanması
11 Meyve ve sebzelerin soğukta depolanması
12 Meyve ve sebzelerin dondurularak muhafazası
13 Meyve ve sebzelerin dondurularak muhafazası
14 Yarıyıl sonu ders değerlendirmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 4
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 3
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 3
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 2
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 2
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 3 9
Sunum 3 3 9
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 2 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Cemeroğlu B., Yemenicioğlu A. ve Özkan M. 2001.Meyve ve sebzenin bileşimi soğukta Depolanmaları. Gıda teknolojisi Derneği yayınları, No:24, Ankara, Türkiye 2. Cemeroğlu B.,Karadeniz F.ve Özkan M 2003.Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Gıda teknolojisi Derneği yayınları, No:28, Ankara, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)