Ders Adı Gıda Kimyası ve Biyokimyası
Ders Kodu GIT-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Şerife ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Su. Karbonhidratlar. Lipitler. Proteinler. Enzimler (Yapısı, özellikleri). Enzim kinetiği. Vitaminler(Yağda ve suda çözünen vitaminler). Mineral maddeler. Enzimatik esmerleşme, Enzimatik olmayan esmerleşme. Lipit hidrolizi. Lipit oksidasyonu. Pigment degredasyonu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Gıdaların temel bileşiminin, gıdalarının bileşiminden dolayı ortaya çıkan kimyasal değişmeler ve bileşimin bu değişmelere olan etkilerinin öğrenilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 1)Gıda kimyası ve biyokimyasının önemi ve çeşitli disiplinlerle olan ilişkisini kavrama
3 2)Gıdaların oluşumu, fiziksel, kimyasal değişimleri, raf ömrünün belirlenmesinde önemli olan etmenleri anlama
5 3)Temel gıda bileşenleri ve işlevlerini kavrama
7 4)Bileşenlerin metabolizmadaki fonksiyonlarını öğrenme
Hafta Konular  
1 Gıda kimyasına giriş ve diğer disiplinlerle ilişkisi
2 Su
3 Karbonhidratlar
4 Lipitler
5 Proteinler; basit proteinler, bileşik proteinler
6 Enzimler, Enzim kinetiği
7 Enzimler, Enzim kinetiği
8 Yağda ve suda çözünen vitaminler
9 Mineraller
10 Enzimatik esmerleşme reaksiyonu
11 Enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları
12 Lipit hidrolizi
13 Lipit oksidasyonu
14 Pigment degredasyonu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 5
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 5
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 4
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 4
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 3 9
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 151    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Demirci, M., 2001. Gıda Kimyası. ISBN: 975-97146-2-0. Onur Grafik. Tekirdağ,Türkiye. 2-Saldamlı, İ., 1998. Gıda Kimyası. ISBN: 975-8339-00-1. Hacettepe Üniversitesi Basımevi. Ankara, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)