Ders Adı Özel Gıdalar Teknolojisi
Ders Kodu GIT-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Didem AKPINAR KANKAYA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Şeker, şekerleme, çikolata, çay ve kahve ile geleneksel gıdaların işlenmesi ve depolanmasına yönelik işlemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere, şeker, kakao, çikolata, şekerleme, çay ve kahve, tahin gibi gıda teknolojisinin ana dalları dışında kalan ürün grupları ve işleme teknikleri hakkında temel bilgileri vererek, bu konuda karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Gıda Teknolojisinin ana dalları dışında kalan ürün gruplarını ve işleme tekniklerini öğrenir.
2 Şeker teknolojisi, çikolota teknolojisi, şekerleme teknolojisi, çay teknolojisi, kahve teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
3 Çeşitli geleneksel gıdaların üretim teknolojilerini öğrenir.
Hafta Konular  
1 Şeker Teknolojisi
2 Şeker Teknolojisi
3 Kakao ve Çikolata Teknolojisi
4 Çikolata Üretim Teknolojisi
5 Çikolata Kaplamalar
6 Şekerleme Teknolojisi
7 Şekerleme Bileşenleri ve Şekerlemelerin Pişirilmesi
8 Bazı Şekerleme Çeşitlerinin Özellikleri, Bileşenleri
9 Çay Teknolojisi
10 Yeşil ve Beyaz Çay Üretimi
11 Kahve Teknolojisi
12 Farklı Kahvelerin Üretimi
13 Tahin Üretimi
14 Bazı Geleneksel Gıdaların Üretimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 4
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 4
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 4
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 2
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 3
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Şeker Tewknolojisi, Kakao ve Çikolata Teknolojisi, Şekerleme Teknolojisi, Çay Teknolojisi, Kahve Teknolojisi, Tahin Üretimi, Bazı Geleneksel Gıdaların Üretilmesi Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)