Ders Adı Bitkisel Yağ Teknolojisi
Ders Kodu GIT-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Şerife ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bitkisel Yağ teknelojisinin temelleri, Lipid kimyası, Ekstraksiyon metodları ve kullanılan ekipman Rafinasyon aşamaları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Lipid kimyası: yağ asitlerinin yapıları ve özellikleri, doymuş ve doymamış yağ asitleri, gliserol ve yağ asit esterleri, mono-, di-, triaçilgliseroller, geometrik ve pozisyon izomerizmleri Bitkisel yağların beslenmedeki önemi, fitosteroller, kolesterol Terpen ve fitosteroller gibi sabunlaşabilen ve triaçilgliserol, fosfatidler ve serebrozitler gibi sabunlaşma reaksiyonu göstemeyen lipitler, bunların yapıları ve özellikleri. Yağlık tohumların ve zeytinlerin özellikleri ve depolanma şartları Ekstraksiyon metodları ve kullanılan ekipman Rafinasyon aşamaları; nötralizasyon, ağartma, deodorizasyon, winterizasyon Sıvı yağ işlemesinde kullanılan makinalar Zeytin yağı işleme, zeytinyağ tipleri, sızma, riviera vb. Margarin üretimi Sıvı yağlarda karşılaşılan kusurlar, Lipid oksidasyon Asit değeri, Abbe refraktometre ile kırılma çeşitli sıvı yağların kırılma indislerinin ölçülmesi, sabunlaşma değeri, iot değeri, peroksit değeri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Lipid kimyası, Yağlık tohumların ve zeytinlerin özellikleri ve depolanma şartları Lipid kimyası, Ekstraksiyon metodları ve kullanılan ekipman Rafinasyon aşamaları
Dersin Amacı Bitkisel yağ teknolojisinin temel kavramlarını anlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Lipid kimyası: yağ asitlerinin yapıları ve özellikleri, doymuş ve doymamış yağ asitleri, gliserol ve yağ asit esterleri, mono-, di-, triaçilgliseroller, geometrik ve pozisyon izomerizmleri
2 Lipid kimyası: yağ asitlerinin yapıları ve özellikleri, doymuş ve doymamış yağ asitleri, gliserol ve yağ asit esterleri, mono-, di-, triaçilgliseroller, geometrik ve pozisyon izomerizmleri
3 Bitkisel yağların beslenmedeki önemi, fitosteroller, kolesterol Terpen ve fitosteroller gibi sabunlaşabilen ve triaçilgliserol, fosfatidler ve serebrozitler gibi sabunlaşma reaksiyonu göstemeyen lipitler, bunların yapıları ve özellikleri.
4 Bitkisel yağların beslenmedeki önemi, fitosteroller, kolesterol Terpen ve fitosteroller gibi sabunlaşabilen ve triaçilgliserol, fosfatidler ve serebrozitler gibi sabunlaşma reaksiyonu göstemeyen lipitler, bunların yapıları ve özellikleri.
5 Yağlık tohumların ve zeytinlerin özellikleri ve depolanma şartları
6 Ekstraksiyon metodları: organik solventler ile ekstraksiyon
7 Zeytin yağı işleme, zeytinyağ tipleri, sızma, riviera vb.
8 Zeytin yağı işleme, zeytinyağ tipleri, sızma, riviera vb.
9 Rafinasyon aşamaları: nötralizasyon, ağartma, deodorizasyon, winterizasyon
10 Rafinasyon aşamaları: nötralizasyon, ağartma, deodorizasyon, winterizasyon
11 Sıvı yağ işlemesinde kullanılan makinalar
12 Margarin üretimi
13 Sıvı yağlarda karşılaşılan kusurlar, Lipid oksidasyon Asit değeri, Abbe refraktometre ile kırılma çeşitli sıvı yağların kırılma indislerinin ölçülmesi, sabunlaşma değeri, iot değeri, peroksit değeri.
14 Sıvı yağlarda karşılaşılan kusurlar, Lipid oksidasyon Asit değeri, Abbe refraktometre ile kırılma çeşitli sıvı yağların kırılma indislerinin ölçülmesi, sabunlaşma değeri, iot değeri, peroksit değeri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 5
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 4
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 3
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 2
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 2
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 1 4 4
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Nas S., Gökalp H.Y., Ünsal M., ‘Bitkisel Yağ Teknolojisi’, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları Yayın No:005, Mühendislik Fakültesi Matbaası, 1998, Denizli Türkiye. 2)Gümüşkesen S.A.,’Bitkisel Yağ Teknolojisi’ Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yayın No:5, 1999,İzmir, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)