Ders Adı Et Ürünleri Teknolojisi
Ders Kodu GIT-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Şerife ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Et ürünleri teknolojisinin geniş kapsamlı olarak ele alınması ve tanıtılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Et ürünlerinde kalite faktörleri, et ve mamullerinde kalite kontrolü, yasal düzenlemelere göre et ürünlerinin kaliteleri, son üründe görülen hileler ve hatalar. Et muhafazasında uygulanan teknolojik işlemler, kesim sonrası oluşan reaksiyonlar, pastırma, sucuk, sosis, salam ve diğer et ürünlerinin üretim teknolojileri, Et ürünleri üreten işletmelerde bazı ürünlerin üretiminin gösterilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Et ürünleri teknolojisinin geniş kapsamlı olarak ele alınması ve tanıtılması,
Dersin Amacı Et ürünleri teknolojisi, su ürünleri ve kanatlı etler teknolojisi konularında öğrencilere bilgi kazandırılmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Et ürünlerinin Tanımı Ve İnsan Beslenmesindeki Yeri.
2 Etin Yapısı, Bileşenleri Ve Bileşenlerin Özellikleri.
3 Et Ve Et Ürünleri Muhafaza Metotları
4 Sucuk Üretim Teknolojisi
5 Salam Üretim Teknolojisi
6 Sosis Üretim Teknolojisi
7 Pastirma Üretim Teknolojisi
8 Kavurma Üretim Teknolojisi
9 Kanatlı Etleri İşleme Teknolojisi.
10 Kanatlı Etleri İşleme Teknolojisi.
11 Su Ürünleri İsleme Teknolojisi
12 Su Ürünleri İsleme Teknolojisi.
13 Et Sanayinde Temizlik Ve Sanitasyon
14 Et Sanayinde Temizlik Ve Sanitasyon
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 4
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 3
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 3
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 3
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 3
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 3 2 6
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öztan, A. Et Teknolojisi, Hacettepe yayınları, 2002
Diğer Kaynaklar Gökalp, H.Y., Kaya, M., Zorba, Ö. Et Ürünleri İşleme Mühendisliği, Atatürk Üniversitesi Yayın no: 786, Kitap no: 70, 1999
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)