Ders Adı Hijyen ve Sanitasyon
Ders Kodu GIT-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) SÜMEYRA AYDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel kavramları tanımlamak Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek, ilişkilendirmek Gıda güvenliği sistemlerinin öneminin farkına varmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hijyen ve sanitasyonun tanımı, kontaminasyon kaynakları, hijyen ve sanitasyon açısından gıda işletmesi kurulması, temizlik araçları ve gıda işletmesinde temizliğin uygulanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konularına açıklık getirmek
Dersin Amacı İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanımlar ve temel kavramlar
2 Besinlerin bulaşma yolları
3 Besin kirliliğine yol açan- besin güvenliğini bozan etmenler
4 Besinlerle mikroorganizma kaynaklı hastalıkların çoğalma nedenleri
5 Besin hijyeni ve önemi
6 Besinlerin satın alınmasında hijyen
7 Besinlerin satın alınmasında hijyen
8 Besinlerin depolanmasında hijyen
9 Besinleri hazırlama-pişirmede ve servisinde hijyen
10 Hijyeni sağlamada deterjan ve dezenfektanların kullanımı, CIP yönteminin uygulanması
11 Hijyeni sağlamada haşere ve kemirgen (pest) kontrolü
12 HACCP sistemi
13 Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik
14 Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 4
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 3
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 3
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 0
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 2
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 3 10 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Atamer, M., “Süt Endüstrisinde Sanitasyon”, AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1996 Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Doç. Dr. Semra Kayardı. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. 2005 yılı basımı, 212 sayfa kitap. 2. Baskı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)