Ders Adı Temel Hesaplama Teknikleri
Ders Kodu GIT-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Şerife ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Gıda proseslerinde kullanılan birimlerin etkin bir şekilde kullanıması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel ölçü birimleri ve hesaplama teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ölçü ve birim sistemleri, birim çevirme , Gazlar, Sıvılar Ve Katılar İle İlgili Temel Fiziksel Özellikler ve Kanunlar Temel yasalar ve temel kavramlar
Dersin Amacı Gıda endüstrisindeki ham madde, ara ürün ve ürüne uygulanan temel işlemlerin incelenmesi ve bu işlemlerin dayandığı sistem ve hesaplama yöntemlerinin öğrencilere verilmesini amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ölçü ve birimler
2 Birim ölçümleri sistemleri
3 Birim çevirme
4 Sıcaklık kavramı
5 Basınç kavramı
6 Konsantrasyon Kavramları
7 Sıcaklık Ölçmeleri
8 Basınç Ölçmeleri.
9 Gıda Proseslerinde Kullanılan Sistemler Hakkında Temel Bilgiler
10 Gıda Proseslerinde Kullanılan Sistemler Hakkında Temel Bilgiler
11 Proses Tipleri
12 Proses Çalışma Koşulları ve Sistemleri.
13 Çeşitli Gıda Prosesleri İçin Kütle Denklikleri Kurma, Problem Okuma ve Anlama Teknikleri.
14 Gazlar, Sıvılar Ve Katılar İle İlgili Temel Fiziksel Özellikler ve kanunlar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 0
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 0
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 0
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 0
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 2 4
Ödevler 5 2 10
Sunum 10 2 20
Proje 5 3 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)